Hyresrätt

Civilutskottets bet 2017/18:CU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter (CU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om framför allt hyresrätt, men även om kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med flera av frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet.

Motionerna handlar bland annat om systemet för hyressättning, presumtionshyror, andrahandsuthyrning, hyresstatistik och hyresrättsregister, främjande av kooperativ hyresrätt, bostadsrättsregister, ombildning till bostadsrätt och främjande av ägarlägenheter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-16
Justering: 2018-02-27
Trycklov: 2018-02-28
Reservationer 28
bet 2017/18:CU9

Nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter (CU9)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om framför allt hyresrätt, men även om kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med flera av frågorna och att riksdagen bör invänta resultatet av det arbetet.

Motionerna handlar bland annat om systemet för hyressättning, presumtionshyror, andrahandsuthyrning, hyresstatistik och hyresrättsregister, främjande av kooperativ hyresrätt, bostadsrättsregister, ombildning till bostadsrätt och främjande av ägarlägenheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-07
Debatt i kammaren: 2018-03-08
4

Beslut

Beslut: 2018-03-08
21 förslagspunkter, 17 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det grundläggande hyressättningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1282 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 25 och 26,

2016/17:2515 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD),

2016/17:2516 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 3,

2016/17:2721 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 2,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

2016/17:3328 av Sofia Fölster (M),

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 36,

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 26,

2017/18:1919 av Jesper Skalberg Karlsson och Johan Hultberg (båda M) yrkande 1,

2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 4,

2017/18:2297 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD),

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 33 och 34,

2017/18:2620 av Yilmaz Kerimo (S),

2017/18:2972 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 23,

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 41 och 45,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 38 och

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C, L, KD)
Reservation 3 (V)

2. Presumtionshyror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2516 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 4,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 3,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 31 och 33-35,

2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 5 och

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

3. Förbättrings- och ändringsarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:651 av Nina Lundström (L),

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 och

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17.

Reservation 6 (V)
Reservation 7 (L)

4. Andrahandsupplåtelser, privatuthyrning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1501 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 4,

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 24,

2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 7,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 7-9,

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 22,

2017/18:374 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 3,

2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 2,

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 30,

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 39,

2017/18:3169 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 4,

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 26 och 29 samt

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 14, 20 och 22.

Reservation 8 (M, C, L, KD)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 33 0 0 12
MP 18 0 0 7
C 0 18 0 4
V 0 0 17 4
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 4
Totalt 153 119 17 60


5. Deposition i hyresförhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10,

2017/18:2600 av Gustaf Lantz (S),

2017/18:2672 av Gustaf Lantz (S) och

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19.

Reservation 10 (L)

6. Hyresstatistik och hyresrättsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2862 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 2,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 37,

2017/18:3343 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 2,

2017/18:3453 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 42 och 46.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

7. Till- och frånval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2862 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 32,

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 33 och 34,

2017/18:3343 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1,

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

8. Rivningskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 och

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 26.

Reservation 13 (V)

9. Bristande fastighetsförvaltning och underhåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 17-19 och 21,

2016/17:2711 av Thomas Strand och Peter Persson (båda S) i denna del,

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 23-25 och 27 samt

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 14 (V)
Reservation 15 (L)

10. Olovlig handel med svarta hyreskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2711 av Thomas Strand och Peter Persson (båda S) i denna del,

2017/18:616 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (båda S) och

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 36.

Reservation 16 (L)

11. Bostadshyresgästens besittningsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1087 av Gustaf Lantz (S),

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 29 och

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 35.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (V)

12. Trångboddhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 2 och

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 4.

Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 0 33 0 12
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 4
Totalt 256 34 0 59


13. Tobaksrökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3026 av Stefan Nilsson (MP) yrkandena 1 och 2.

14. Lokalhyresgästens besittningsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:997 av Emanuel Öz (S) och

2017/18:1077 av Emanuel Öz (S).

15. Yrkesmässig förmedling av hyreskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1241 av Margareta Cederfelt (M) och

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 32.

Reservation 20 (M)

16. Partiella hyreskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 49.

Reservation 21 (KD)

17. Främjande av kooperativ hyresrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S).

18. Bostadsrättsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15,

2017/18:74 av Markus Wiechel (SD) yrkande 8 och

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23.

Reservation 22 (L)

19. Ombildning till bostadsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8, 15 och 16 samt

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12, 21 och 22.

Reservation 23 (V)

20. Bostadsrättslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:666 av Yilmaz Kerimo (S),

2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD) yrkande 1,

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 31,

2017/18:2365 av Boriana Åberg (M) och

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 9.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 0 33 0 12
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 0 0 16 5
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 4
Totalt 239 34 16 60


21. Främjande av ägarlägenheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1270 av Christian Holm Barenfeld (M),

2016/17:1501 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1-3,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 17 och 18,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 38,

2017/18:374 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 1, 2 och 4,

2017/18:1429 av Christian Holm Barenfeld (M),

2017/18:3169 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1-3,

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 11-13,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 48 och

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 26 (C)
Reservation 27 (L)
Reservation 28 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 33 0 0 12
MP 19 0 0 6
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
L 0 0 16 3
KD 0 0 14 2
- 1 0 0 4
Totalt 242 18 30 59