Idrott och friluftsliv

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om idrott och friluftsliv (KrU10)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner om idrott och friluftsliv från allmänna motionstiden 2018. Anledningen är främst att det redan pågår utredningar och att man på olika håll arbetar med frågorna.

Förslagen tar bland annat upp frågor om barnrättsperspektivet, barns tillgång till idrott, dopning, osunda kroppsideal, äldres tillgång till idrott, olympiska vinterspel och ett nordiskt friluftslivsår.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-02
Justering: 2019-05-07
Trycklov: 2019-05-09
Reservationer 21
Betänkande 2018/19:KrU10

Alla beredningar i utskottet

2019-05-02, 2019-04-23

Nej till motioner om idrott och friluftsliv (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner om idrott och friluftsliv från allmänna motionstiden 2018. Anledningen är främst att det redan pågår utredningar och att man på olika håll arbetar med frågorna.

Förslagen tar bland annat upp frågor om barnrättsperspektivet, barns tillgång till idrott, dopning, osunda kroppsideal, äldres tillgång till idrott, olympiska vinterspel och ett nordiskt friluftslivsår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-13
Debatt i kammaren: 2019-05-14
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15
21 förslagspunkter, 16 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Måluppfyllelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 14 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 303 14 0 32


2. Barnrättsperspektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2647 av Saila Quicklund (M) och

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 2 (M)

3. Barns tillgång till idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:2170 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2199 av Matilda Ernkrans (S) och

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 0 29 0 2
V 0 0 26 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 262 29 26 32


4. Ridning och funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1326 av Cecilia Widegren (M) yrkande 3 och

2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 5 (SD)

5. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 4,

2018/19:479 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1326 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4,

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 19,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 4 och

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)

6. Hbtq-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 5 och

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 10 (V)
Reservation 11 (L)

7. Idrott och integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:807 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-3 och

2018/19:2175 av Saila Quicklund (M).

8. En fristående nationell antidopningsenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2656 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 1 och

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 12 (M, KD)

9. Övriga dopningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:2655 av Saila Quicklund (M) yrkande 6 och

2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 0 0 61 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 235 21 61 32


10. Osunda kroppsideal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2168 av Saila Quicklund (M) och

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 15 (M)

11. Parasportotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 4 och

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)

12. Idrottens sociala ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:809 av Helena Bouveng (M).

13. Äldres tillgång till idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 10,

2018/19:2654 av Saila Quicklund (M) och

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 63 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 0 0 26 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 228 63 26 32


14. Olympiska vinterspel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2497 av Per Åsling (C).

15. Anläggningsfond

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2244 av Mathias Tegnér (S).

16. Ansvar för utrustning och säkerhetsföreskrifter för idrottsanläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 20 (V)

17. Värdegrunden för tävling med häst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1326 av Cecilia Widegren (M) yrkande 5.

18. Idrott på fritidshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2171 av Saila Quicklund (M).

19. Nordiskt friluftslivsår

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 1.

20. Integrera friluftsliv inom fler samhällssektorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 21 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 255 61 0 33


21. Knyta scoutrörelsen till försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:357 av Markus Wiechel (SD).