Idrott och friluftsliv

Kulturutskottets betänkande 2021/22:KrU8

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 31 mars 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-19, 2022-03-31