Idrottsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2007/08:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 2008

Beslut

Nej till motioner om idrott (KrU7)

Riksdagen sa nej till motioner om idrott från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om idrottens självständiga ställning, folkhälsa, stöd till vuxnas idrottande, jämställdhet, integration, idrottens ekonomi, dopning, HBT-frågor, OS, VM, ersättningar för skador i samband med landskampsmatcher, kampsport, idrottsplatser samt miljö- och klimatfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om idrott (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om idrott från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om idrottens självständiga ställning, folkhälsa, stöd till vuxnas idrottande, jämställdhet, integration, idrottens ekonomi, dopning, HBT-frågor, OS, VM, ersättningar för skador i samband med landskampsmatcher, kampsport, idrottsplatser samt miljö- och klimatfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.