Idrottsfrågor

Kulturutskottets bet 2007/08:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 2008

Beslut

Nej till motioner om idrott (KrU7)

Riksdagen sa nej till motioner om idrott från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om idrottens självständiga ställning, folkhälsa, stöd till vuxnas idrottande, jämställdhet, integration, idrottens ekonomi, dopning, HBT-frågor, OS, VM, ersättningar för skador i samband med landskampsmatcher, kampsport, idrottsplatser samt miljö- och klimatfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-02-12
Justering: 2008-03-11
Betänkande publicerat: 2008-03-26
Trycklov: 2008-03-26
Reservationer 8
bet 2007/08:KrU7

Nej till motioner om idrott (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om idrott från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om idrottens självständiga ställning, folkhälsa, stöd till vuxnas idrottande, jämställdhet, integration, idrottens ekonomi, dopning, HBT-frågor, OS, VM, ersättningar för skador i samband med landskampsmatcher, kampsport, idrottsplatser samt miljö- och klimatfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-03
4

Beslut

Beslut: 2008-04-09
14 förslagspunkter, 12 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Idrottens självständiga ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 1 (v)

2. Folkhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 2 (v)

3. Stöd till vuxnas idrottande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr249 av Lennart Pettersson och Lars-Ivar Ericson (båda c).

4. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 3 (v)

5. Integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr274 av Aleksander Gabelic (s).

Reservation 4 (s, v)

6. Idrottens ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 3 och
2007/08:Kr344 av Christer Adelsbo (s).

7. Dopning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 9.

8. HBT-frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkande 21,
2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkandena 24-26,
2007/08:Kr312 av Hillevi Larsson m.fl. (s),
2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 7 och
2007/08:Kr350 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, fp) yrkande 2.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100029
m810016
c23006
fp20017
kd17007
v01192
mp14014
Totalt1561012171

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. OS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Kr201 av Lars-Ivar Ericson (c) och
2007/08:Kr233 av Sven Bergström och Per Åsling (båda c).

10. VM

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr202 av Carina Hägg (s).

11. Ersättningar för skador i samband med landskampsmatcher

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr329 av Thomas Bodström m.fl. (s).

12. Kampsport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Kr222 av Ulf Sjösten och Kent Olsson (båda m) och
2007/08:Kr327 av Fredrik Schulte (m).

13. Idrottsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Kr330 av Thomas Bodström (s) och
2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 7 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100029
m810016
c22007
fp21007
kd17007
v01912
mp16003
Totalt158119171

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Miljö- och klimatfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 8.

Reservation 8 (v)