ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets bet 2020/21:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2020

Beslut

ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv (AU4)

Regeringen har i en skrivelse informerat riksdagen om Internationella arbetsorganisationen, ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv. I deklarationen presenteras 17 punkter för hur ILO ska arbeta för att bidra till en rättvis övergång till framtidens arbetsliv och därmed en rättvis och hållbar framtid. ILO ska bland annat arbeta för livslångt lärande och anständiga arbetsvillkor och fortsätta arbetet för att få bort barn- och tvångsarbete.

Riksdagen framhöll det positiva i att ILO:s deklaration bland annat betonar jämställdhet, förmåga till omställning och social dialog. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-10-13
Justering: 2020-10-15
Trycklov: 2020-10-15
bet 2020/21:AU4

Alla beredningar i utskottet

2020-10-13, 2020-10-01

ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv (AU4)

Regeringen har i en skrivelse informerat riksdagen om Internationella arbetsorganisationen, ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv. I deklarationen presenteras 17 punkter för hur ILO ska arbeta för att bidra till en rättvis övergång till framtidens arbetsliv och därmed en rättvis och hållbar framtid. ILO ska bland annat arbeta för livslångt lärande och anständiga arbetsvillkor och fortsätta arbetet för att få bort barn- och tvångsarbete.

Arbetsmarknadsutskottet framhåller det positiva i att ILO:s deklaration bland annat betonar jämställdhet, förmåga till omställning och social dialog. Utskottet förslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-10-20
Debatt i kammaren: 2020-10-21
4

Beslut

Beslut: 2020-10-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:202 till handlingarna.