ILO:s konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets bet 2007/08:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2008

Beslut

ILO:s konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö (AU4)

Riksdagen sade ja till Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö, vilket gör att regeringen kan ratificera konventionen. Riksdagen delar åter regeringens bedömning att Sverige inte bör tillträda konventionen om skydd vid havandeskap och barnsbörd. Ett av skälen är att konventionen i vissa delar strider mot det rättighetstänkande som präglar den svenska lagen om föräldraledighet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-10
Justering: 2008-04-24
Betänkande publicerat: 2008-04-28
Trycklov: 2008-04-25
bet 2007/08:AU4

ILO:s konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö (AU4)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö, vilket gör att regeringen kan ratificera konventionen. Utskottet delar åter regeringens bedömning att Sverige inte bör tillträda konventionen om skydd vid havandeskap och barnsbörd. Ett av skälen är att konventionen i vissa delar strider mot det rättighetstänkande som präglar den svenska lagen om föräldraledighet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-07
4

Beslut

Beslut: 2008-05-08
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av ILO:s konvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ILO:s konvention (nr 187) om ett ramverk för att främja arbetsmiljö och lägger övriga delar av propositionen till handlingarna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:69.