Immaterialrätt

Näringsutskottets bet 2016/17:NU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Nej till motioner om immaterialrätt (NU23)

Riksdagen sa nej till olika motionsförslag om immaterialrätt. Förslagen handlar bland annat om åtgärder för att stärka immateriella rättigheter, streamning från olovlig källa och privatkopieringsersättningen. Skälen till att riksdagen sa nej är i flera fall att arbete pågår hos regering och myndigheter och att de frågor som tas upp i motionerna ses över inom EU.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-11
Justering: 2017-06-08
Trycklov: 2017-06-09
Reservationer 4
bet 2016/17:NU23

Nej till motioner om immaterialrätt (NU23)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till olika motionsförslag om immaterialrätt. Förslagen handlar bland annat om åtgärder för att stärka immateriella rättigheter, streamning från olovlig källa och privatkopieringsersättningen. Skälen till att utskottet vill att riksdagen säger nej är i flera fall att arbete pågår hos regering och myndigheter och att de frågor som tas upp i motionerna ses över inom EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-14
Debatt i kammaren: 2017-06-15
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder för att stärka immateriella rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1442 av Ola Johansson och Per Lodenius (båda C),

2016/17:1967 av Jörgen Warborn (M),

2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (M)

2. Streamning från olovlig källa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1768 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:1945 av Jörgen Warborn (M) och

2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 13.

Reservation 2 (M, C, L, KD)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 8
SD 0 0 41 6
MP 23 0 0 2
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 2 1
Totalt 146 128 43 32


3. Privatkopieringsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:255 av Jan R Andersson (M),

2016/17:1274 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M),

2016/17:1768 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 2 och

2016/17:3277 av Martin Kinnunen (SD).

Reservation 4 (SD)

4. PRV:s handläggningstider för ansökningar om patent

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:228 av Lotta Finstorp (M).

5. Det civilrättsliga sanktionsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2389 av Markus Wiechel (SD).