Immaterialrättsliga frågor

LUs betänkande 2001/02:LU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 2002

Beslut

Motioner om immaterialrättsliga frågor (LU17)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden år 2001 om immaterialrättsliga frågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-01-29, 2002-02-05

Motioner om immaterialrättsliga frågor (LU17)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden år 2001 om immaterialrättsliga frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.