Immaterialrättsliga frågor

LUs betänkande 2004/05:LU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 januari 2005

Beslut

Nej till motioner om immaterialrätt (LU7)

Riksdagen sade nej till motioner som handlar om olika immaterialrättsliga frågor. Motionerna tar bland annat upp frågor om gemenskapspatent, patent på biotekniska uppfinningar, upphovsrätt och ersättning för kopiering. Riksdagen sade nej till motionerna genom att hänvisa till tidigare beslut och genom att peka på arbete som pågår både i Sverige och på EU-nivå inom det immaterialrättsliga området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-10-28, 2004-11-09

Nej till motioner om immaterialrätt (LU7)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som handlar om olika immaterialrättsliga frågor. Motionerna tar bland annat upp frågor om gemenskapspatent, patent på biotekniska uppfinningar, upphovsrätt och ersättning för kopiering. Lagutskottet säger nej till motionerna genom att hänvisa till tidigare beslut och genom att peka på arbete som pågår både i Sverige och på EU-nivå inom det immaterialrättsliga området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.