Indelning i utgiftsområden

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2016

Beslut

Fördelningen av ändamål och verksamheter inom utgiftsområden bör ändras (KU23)

Regeringen föreslår i den ekonomiska vårpropositionen flera ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden. Ändringarna rör bland annat Sveriges Fängelsemuseum, organiserad sysselsättning och upprustning av skollokaler.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-11. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-26
Justering: 2016-06-07
Trycklov: 2016-06-08
Reservationer 2
Betänkande 2015/16:KU23

Alla beredningar i utskottet

2016-05-26, 2016-05-17, 2016-04-21

Fördelningen av ändamål och verksamheter inom utgiftsområden bör ändras (KU23)

Regeringen föreslår i den ekonomiska vårpropositionen flera ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden. Ändringarna rör bland annat Sveriges Fängelsemuseum, organiserad sysselsättning och upprustning av skollokaler.

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-10
Debatt i kammaren: 2016-06-13
4

Beslut

Beslut: 2016-06-15
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller organiserad sysselsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 8 Migration respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 11 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:100 punkt 4.

Reservation 1 (SD)

2. Ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller upprustning av skollokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 11 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:100 punkt 9 och avslår motion

2015/16:3403 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 2 (L)

3. Övriga ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till
a) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 4 Rättsväsendet respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 11 i propositionen),
b) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap respektive utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (avsnitt 11 i propositionen),
c) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (avsnitt 11 i propositionen),
d) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv respektive utgiftsområde 8 Migration (avsnitt 11 i propositionen),
e) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 11 i propositionen),
f) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 11 i propositionen),
g) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 24 Näringsliv respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 11 i propositionen),
h) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 24 Näringsliv respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 11 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:100 punkterna 2, 3, 5-8, 10 och 11.

4. Ändrad benämning på utgiftsområde 24

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1216 av Said Abdu (FP).