Indelning i utgiftsområden

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2016

Beslut

Fördelningen av ändamål och verksamheter inom utgiftsområden bör ändras (KU23)

Regeringen föreslår i den ekonomiska vårpropositionen flera ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden. Ändringarna rör bland annat Sveriges Fängelsemuseum, organiserad sysselsättning och upprustning av skollokaler.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-11. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2016-04-21, 2016-05-17, 2016-05-26

Fördelningen av ändamål och verksamheter inom utgiftsområden bör ändras (KU23)

Regeringen föreslår i den ekonomiska vårpropositionen flera ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden. Ändringarna rör bland annat Sveriges Fängelsemuseum, organiserad sysselsättning och upprustning av skollokaler.

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.