Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2010/11:MJU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 september 2011

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-08-23
Justering: 2011-09-15
Betänkande publicerat: 2011-09-16
Trycklov: 2011-09-16
Reservationer 1
bet 2010/11:MJU28

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-09-28
4

Beslut

Beslut: 2011-09-28
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:152.

2. Kontrollsystem m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ7 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)