Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m.

Näringsutskottets betänkande 1999/2000:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 oktober 1999

Beslut

Slopat krav på timvis mätning av elförbrukningen (NU4)

Kravet på timvis mätning av elförbrukningen slopas för de flesta elkunder fr.o.m. den 1 november 1999. I stället införs en schablonberäkning av elförbrukningen, vilket innebär att alla elkonsumenter, både små och stora, ska kunna få del av de sänkta elpriserna. En konsekvens av införandet av schablonberäkning är att leveranskoncessionssystemet upphör, ett system som bl.a. har gett de små elproducenterna ett särskilt skydd. Riksdagen delade regeringens åsikt att den småskaliga elproduktionen bör ha ungefär samma villkor som för närvarande under övergångsperioden fram t.o.m. år 2000. (Se även 1998/99:NU4 .)

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-08-31
Justering: 1999-09-21
Betänkande 1999/2000:NU4

Slopat krav på timvis mätning av elförbrukningen (NU4)

Näringsutskottet föreslår att kravet på timvis mätning av elförbrukningen slopas för de flesta elkunder fr.o.m. den 1 november 1999. I stället föreslås att en schablonberäkning av elförbrukningen införs, vilket innebär att alla elkonsumenter, både små och stora, ska kunna få del av de sänkta elpriserna. En konsekvens av införandet av schablonberäkning är att leveranskoncessionssystemet upphör, ett system som bl.a. har gett de små elproducenterna ett särskilt skydd. Utskottet delar regeringens åsikt att den småskaliga elproduktionen bör ha ungefär samma villkor som för närvarande under övergångsperioden fram t.o.m. år 2000. (Se även 1998/99:NU4.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-10-13
4

Beslut

Beslut: 1999-10-13

Protokoll med beslut