Införande av trängselskatt i Stockholm

Skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Trängselskatt i Stockholm (SkU19)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att införa en trängselskatt i Stockholm från och med den 1 augusti 2007. Syftet med trängselskatt är att förbättra framkomligheten och miljön i Stockholm, men även att bidra till att finansiera investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-05-15, 2007-05-24

Trängselskatt i Stockholm (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att införa en trängselskatt i Stockholm från och med den 1 augusti 2007. Syftet med trängselskatt är att förbättra framkomligheten och miljön i Stockholm, men även att bidra till att finansiera investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.