Informationssamhället inför 2000-talet

Trafikutskottets betänkande 1998/99:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 1999

Beslut

Informationssamhället inför 2000-talet (TU4)

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna tre skrivelser från regeringen om informationsteknik: en om elektronisk handel, en om informationssamhället inför 2000-talet och en lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 3 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-02
Justering: 1999-03-02
Betänkande 1998/99:TU4

Informationssamhället inför 2000-talet (TU4)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna tre skrivelser från regeringen om informationsteknik: en om elektronisk handel, en om informationssamhället inför 2000-talet och en lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000. Utskottet anser att det är viktigt att ett målmedvetet och kraftfullt arbete sker så att Sverige kan befästa sin tätposition som IT-land. Det innebär bl.a. att fortsatta insatser bör göras för att bygga ut en digital infrastruktur för höghastighetsförbindelser och att hushåll och företag i hela Sverige bör ges goda förutsättningar att utnyttja den nya tekniken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-17
4

Beslut

Beslut: 1999-03-17

Protokoll med beslut