Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2016

Beslut

Sverige får avtal om informationsutbyte med Förenade Arabemiraten (SkU24)

Riksdagen sa ja till ett avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, möjligheten att avslå en begäran, sekretess och om ömsesidiga överenskommelser. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-12
Justering: 2016-04-12
Trycklov: 2016-04-15
Betänkande 2015/16:SkU24

Alla beredningar i utskottet

2016-04-12

Sverige får avtal om informationsutbyte med Förenade Arabemiraten (SkU24)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, möjligheten att avslå en begäran, sekretess och om ömsesidiga överenskommelser. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-26
Debatt i kammaren: 2016-04-27
4

Beslut

Beslut: 2016-04-27
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner avtalet mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden,
b) antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:107 punkterna 1 och 2.