Informationsutbytesavtal med Saint Lucia

Skatteutskottets bet 2012/13:SkU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2013

Beslut

Avtal om informationsutbyte med Saint Lucia (SkU23)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-01-31
Betänkande publicerat: 2013-02-01
Trycklov: 2013-02-01
bet 2012/13:SkU23

Avtal om informationsutbyte med Saint Lucia (SkU23)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-02-21
4

Beslut

Beslut: 2013-02-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal med Saint Lucia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner avtalet mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden och
b) antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:57 punkterna 1 och 2.