Informationsutbytesavtal med Seychellerna

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2013

Beslut

Avtal om informationsutbyte med Seychellerna (SkU28)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av information i skatteärenden. Det ska bland annat bli möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-18
Justering: 2013-04-18
Betänkande publicerat: 2013-05-13
Trycklov: 2013-05-13
Betänkande 2012/13:SkU28

Avtal om informationsutbyte med Seychellerna (SkU28)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av information i skatteärenden. Det ska bland annat bli möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-22
4

Beslut

Beslut: 2013-05-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal med Seychellerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner avtalet mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden,
b) antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:87 punkterna 1 och 2.