Infrastrukturfrågor

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Rapport om väg- och järnvägsinvesteringar har granskats (TU18)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av om regeringen och Trafikverket har tagit hänsyn till EU-målen i planeringen av nationella väg- och järnvägsinvesteringar. Målen handlar bland annat om att det senast 2030 ska finnas utbyggda stomnät inom hela EU. Revisionen bedömer att varken regeringen eller Trafikverket har tagit tillräcklig hänsyn till det i sin planering.

Regeringen instämmer i delar av revisionens bedömning och kommer därför förtydliga hur Sverige ska förhålla sig till målen i nästa infrastrukturproposition till riksdagen. Däremot tycker regeringen att Trafikverket genom nuvarande instruktioner har tillräckliga direktiv för hur det ska arbeta för att uppnå EU-målen.

Riksdagen tycker att de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har lämnat är värdefulla och måste tas med i det fortsatta planeringsarbetet inom transportområdet.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet, och sa samtidigt nej till motioner från allmänna motionstiden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-31
Justering: 2018-06-14
Trycklov: 2018-06-14
Reservationer 8
Betänkande 2017/18:TU18

Rapport om väg- och järnvägsinvesteringar har granskats (TU18)

Trafikutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av om regeringen och Trafikverket har tagit hänsyn till EU-målen i planeringen av nationella väg- och järnvägsinvesteringar. Målen handlar bland annat om att det senast 2030 ska finnas utbyggda stomnät inom hela EU. Revisionen bedömer att varken regeringen eller Trafikverket har tagit tillräcklig hänsyn till det i sin planering.

Regeringen instämmer i delar av revisionens bedömning och kommer därför förtydliga hur Sverige ska förhålla sig till målen i nästa infrastrukturproposition till riksdagen. Däremot tycker regeringen att Trafikverket genom nuvarande instruktioner har tillräckliga direktiv för hur det ska arbeta för att uppnå EU-målen.

Utskottet tycker att de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har lämnat är värdefulla och måste tas med i det fortsatta planeringsarbetet inom transportområdet.

Utskottet föreslår därmed att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet, och samtidigt säger nej till motioner från allmänna motionstiden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-18
Debatt i kammaren: 2018-06-19
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens granskning om EU-perspektivet i väg- och järnvägsinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:189 till handlingarna.

2. Planeringsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 5,

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 7 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 34 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 19 0 0 2
L 0 0 17 2
KD 0 15 0 1
- 3 0 0 5
Totalt 177 86 35 51


3. Samhällsekonomiska analyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1583 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2017/18:1787 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3199 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 10,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 22,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1 och 4.

Reservation 4 (M, C, L, KD)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 0 0 33 9
MP 22 0 0 3
C 0 17 1 4
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 3 5
Totalt 141 120 37 51


4. Vissa frågor om upphandling av infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 23 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 6 (M, C)

5. Några frågor om fysisk planering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:255 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 7 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 5
Totalt 279 18 0 52


6. Brukaravgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:332 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:1549 av Johnny Skalin (SD) och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 35.

Reservation 8 (C)