Infrastrukturfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Regeringen bör förbättra samordningen av investeringar i infrastruktur (TU5)

Regeringen bör arbeta för att lokala, regionala och nationella investeringar i infrastruktur i större utsträckning samordnas och samverkar med varandra för att nyttan av investeringarna blir så stor som möjligt. Det tycker riksdagen som därför riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Beslutet om tillkännagivande kom när riksdagen behandlade cirka 300 motioner om att rusta upp och bygga ut olika vägar och järnvägar runt om i landet. Riksdagen sa nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom flera av de områden som förslagen handlar om.

Riksdagen har också behandlat tre skrivelser från regeringen. Det är dels regeringens nationella planering för transportinfrastrukturen, och dels regeringens skrivelser om två rapporter från Riksrevisionen. Rapporterna handlar om Trafikverkets stöd till forskning och innovation samt om ett nytt signalsystem för järnvägen. Riksdagen lade skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att den bör verka för ökad samverkan och samordning vid lokala, regionala och nationella infrastrukturinvesteringar. Bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

334 motioner, 3 skrivelser

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-03-29
Reservationer 44
Betänkande 2018/19:TU5

Alla beredningar i utskottet

2019-03-26, 2019-03-14, 2019-02-07

Regeringen bör förbättra samordningen av investeringar i infrastruktur (TU5)

Regeringen bör arbeta för att lokala, regionala och nationella investeringar i infrastruktur i större utsträckning samordnas och samverkar med varandra för att nyttan av investeringarna blir så stor som möjligt. Det tycker trafikutskottet som därför vill att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Förslaget om tillkännagivande kom när trafikutskottet behandlade cirka 300 motioner om att rusta upp och bygga ut olika vägar och järnvägar runt om i landet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom flera av de områden som förslagen handlar om.

Trafikutskottet har också behandlat tre skrivelser från regeringen. Det är dels regeringens nationella planering för transportinfrastrukturen, och dels regeringens skrivelser om två rapporter från Riksrevisionen. Rapporterna handlar om Trafikverkets stöd till forskning och innovation samt om ett nytt signalsystem för järnvägen. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-03
Debatt i kammaren: 2019-04-04
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11
24 förslagspunkter, 16 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Infrastruktur för medborgare och näringsliv i hela Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:551 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S),

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 11,

2017/18:922 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:924 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 2 i denna del,

2017/18:931 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:1213 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2,

2017/18:2196 av Ingemar Nilsson (S),

2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 2,

2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3,

2017/18:3418 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3427 av Lars-Axel Nordell och Désirée Pethrus (båda KD) yrkande 1,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 1 och 6,

2017/18:3486 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C),

2017/18:3727 av Per Åsling (C) yrkande 2,

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 11-13 och 17,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 18,

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 22,

2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) yrkandena 1, 2.1 i denna del och 6.2,

2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:1509 av Viktor Wärnick (M),

2018/19:1788 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 1,

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 i denna del, 2.1, 3.1 i denna del, 6.1 och 8,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 7, 12 och 26,

2018/19:2539 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 3,

2018/19:2665 av Mathias Tegnér (S) yrkande 2,

2018/19:2720 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C),

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 33,

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 11-13 och 17,

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 44 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 10, 23, 25 och 27.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 1 59 0 10
SD 0 0 54 8
C 0 0 28 3
V 0 0 26 2
KD 0 0 20 2
L 0 0 15 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 100 59 143 47


2. Trafiksäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2136 av Fredrik Olovsson och Caroline Helmersson Olsson (båda S).

3. Ett jämställt transportsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 3.2,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 15 och 17 samt

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 15 och 16.

Reservation 7 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 54 0 0 8
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 259 43 0 47


4. Hållbara transporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:20 av Jens Holm m.fl. (V),

2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 4,

2018/19:898 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 44 och 45,

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 i denna del och 9,

2018/19:2192 av Magnus Manhammar (S),

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12,

2018/19:2337 av Emma Berginger (MP) yrkandena 2-5,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 6 och 17,

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 1 och 10,

2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 13,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 10,

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkandena 25 och 29 samt

2018/19:2916 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 3.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 1 0 59 10
SD 0 0 54 8
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 0 0 20 2
L 14 0 0 5
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 142 26 133 48


5. Forskning och innovation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 8,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:1545 av Lars Hjälmered (M),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 33,

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 3 och 37,

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 47 och 50-52 samt

2018/19:3001 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) och

lägger skrivelse 2018/19:23 till handlingarna.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 0 60 10
SD 0 0 54 8
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 145 43 114 47


6. Gränsöverskridande transporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) yrkande 1,

2017/18:440 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2017/18:496 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2017/18:739 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) i denna del,

2017/18:1283 av Pål Jonson (M),

2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 5,

2017/18:2132 av Isak From och Marie-Louise Rönnmark (båda S) yrkande 2,

2017/18:2633 av Marie Granlund m.fl. (S),

2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:97 av Carina Ståhl Herrstedt (SD),

2018/19:515 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L) yrkande 1,

2018/19:1216 av Tobias Billström m.fl. (M) yrkande 7,

2018/19:1609 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 2,

2018/19:1776 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) yrkandena 1 och 3,

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 34,

2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S) i denna del,

2018/19:2665 av Mathias Tegnér (S) yrkande 3,

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 0 60 10
SD 0 53 0 9
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 188 53 60 48


7. Planeringsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:27 av Jimmy Ståhl och Thomas Morell (båda SD) yrkandena 2 och 3 samt

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)

8. Samhällsekonomiska analyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1218 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C),

2018/19:27 av Jimmy Ståhl och Thomas Morell (båda SD) yrkande 1,

2018/19:1909 av Johan Hultberg (M) yrkande 1,

2018/19:2173 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 21,

2018/19:2506 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C),

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 4 och 5 samt

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 22.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C, L)

9. Särskilda infrastrukturåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

10. Underhåll av järnvägsnätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 2.1 i denna del,

2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson (båda S),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 31,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 29 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 24 och 33.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 0 60 10
SD 0 54 0 8
C 27 1 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 167 55 80 47


11. Stambanor för höghastighetståg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:440 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

2017/18:496 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

2017/18:1007 av Lars-Axel Nordell (KD),

2017/18:1495 av Daniel Bäckström (C),

2017/18:1955 av Mats Green m.fl. (M),

2017/18:2177 av Marie Granlund m.fl. (S),

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 2,

2018/19:515 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L) yrkande 2,

2018/19:1118 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:1406 av Emma Berginger (MP) yrkande 2,

2018/19:1727 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 2,

2018/19:2665 av Mathias Tegnér (S) yrkande 1,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 20-22 och 24 samt

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 5, 21, 29 och 30.

Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (KD)
Reservation 27 (M)

12. Järnvägens signalsystem ERTMS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 30,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 35,

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 34,

2018/19:3003 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:3006 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:3007 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2018/19:3010 av Anders Åkesson m.fl. (C, L) yrkande 1 och

lägger skrivelse 2018/19:31 till handlingarna.

Reservation 28 (SD, V, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (SD, V, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 0 54 0 8
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 202 100 0 47


13. ERTMS och behovet av fördjupade analyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3003 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2,

2018/19:3007 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2018/19:3010 av Anders Åkesson m.fl. (C, L) yrkande 2 och

2018/19:3014 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 29 (M)
Reservation 30 (V)
Reservation 31 (KD)

14. Övriga frågor om införandet av ERTMS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 20,

2018/19:3006 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3-6 samt

2018/19:3014 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 32 (M)
Reservation 33 (SD)

15. Enskilda vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 18,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 6,

2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 3,

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.1 i denna del,

2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 17 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (SD)
Reservation 36 (KD)

16. Klimatanpassning av transportinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2109 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 3 och

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 9.

17. Finansieringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:389 av Jan Ericson (M),

2017/18:2419 av Lorentz Tovatt (MP),

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 11,

2017/18:3502 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C),

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 47 och 48,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 24 och 26,

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2,

2018/19:776 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1399 av Lorentz Tovatt och Emma Berginger (båda MP),

2018/19:1828 av Jan Ericson (M),

2018/19:1919 av Fredrik Christensson (C),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 23 och 25 samt

2018/19:2498 av Per Åsling (C).

Reservation 37 (M, KD)

18. Brukaravgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:217 av Johnny Skalin (SD) och

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 35.

Reservation 38 (C)

19. Marknadspott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:924 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 2 i denna del och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 39 (SD)

20. Produktivitet och effektivitet vid infrastrukturprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2209 av Marlene Burwick (S),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 22 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 40 (M)
Reservation 41 (C)

21. Regional samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen bör verka för ökad samverkan vid lokala, regionala och statliga infrastrukturinvesteringar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:551 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4 och

2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7 och

avslår motionerna

2018/19:2146 av Kalle Olsson (S) och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 50.

Reservation 42 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 87 0 13
M 60 0 0 10
SD 54 0 0 8
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 177 125 0 47


22. Några frågor om fysisk planering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1944 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 43 (C)

23. Vissa EU frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1118 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 2-5,

2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 8-11 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 11-14.

Reservation 44 (SD)

24. Regeringens skrivelse om nationell plan för transportinfrastrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:278 till handlingarna.