Infrastrukturfrågor

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2020

Beslut

Frågor om infrastruktur (TU7)

Riksdagen har behandlat cirka 280 motioner om infrastrukturfrågor och en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om drift och underhåll av statliga vägar.

Riksdagen sa nej till motionerna, som bland annat handlar om upprustning och utbyggnad av vägar och järnvägar runt om i landet, ett jämställt transportsystem, hållbara transporter, samhällsekonomiska analyser och finansieringsfrågor. Riksdagen lade samtidigt skrivelsen till handlingarna, de vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen vill dock understryka vikten av att säkerställa en samhällsekonomisk, effektiv och långsiktig hållbartransportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Utskottet avser också att följa utvecklingen av transportsektorns utsläpp av växthusgaser mycket noga samt understryker att ett effektivt, tillgängligt transportsystem kräver ny kunskap och nya innovativa lösningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

177 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-03
Justering: 2020-03-12
Trycklov: 2020-03-12
Reservationer 42
Betänkande 2019/20:TU7

Alla beredningar i utskottet

2020-03-03, 2020-02-18, 2019-12-17

Frågor om infrastruktur (TU7)

Trafikutskottet har behandlat cirka 280 motioner om infrastrukturfrågor och en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om drift och underhåll av statliga vägar.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna, som bland annat handlar om upprustning och utbyggnad av vägar och järnvägar runt om i landet, ett jämställt transportsystem, hållbara transporter, samhällsekonomiska analyser och finansieringsfrågor. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, de vill säga avslutar ärendet.

Utskottet vill dock understryka vikten av att säkerställa en samhällsekonomisk, effektiv och långsiktig hållbartransportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Utskottet avser också att följa utvecklingen av transportsektorns utsläpp av växthusgaser mycket noga samt understryker att ett effektivt, tillgängligt transportsystem kräver ny kunskap och nya innovativa lösningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-17
Debatt i kammaren: 2020-03-18
4

Beslut

Beslut: 2020-03-18
18 förslagspunkter, 12 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett transportsystem för medborgare och näringsliv i hela Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:245 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 3,

2019/20:366 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:367 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:372 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 10,

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 13, 33, 35 och 36,

2019/20:1176 av Viktor Wärnick (M),

2019/20:1201 av Isak From (S) yrkande 1,

2019/20:1797 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C),

2019/20:2082 av Maria Nilsson (L),

2019/20:2604 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkandena 1, 2 och 15,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 32 och 71,

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 19,

2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 3,

2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 9-12,

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 16 och

2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C, L)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 1 0 2 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 35 3 17 294


2. Ett jämställt transportsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 7 och 13.

Reservation 4 (C)

3. Hållbara transporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:868 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 3, 5 och 7,

2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9,

2019/20:2490 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4,

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 49,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 15,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 13,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 1,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 12,

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 7 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (KD)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 1 0 2 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 30 5 20 294


4. Forskning och innovation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 62 och 63,

2019/20:1527 av Emma Berginger (MP) yrkande 1,

2019/20:1991 av Lars Hjälmered (M),

2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. (S),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 5,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 40 och

2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 8 21 294


5. Gränsöverskridande transporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 25, 27 och 28,

2019/20:876 av Pål Jonson (M),

2019/20:1215 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S) i denna del,

2019/20:2098 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L) yrkande 1,

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 4 och

2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (L)

6. Fyrstegsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:868 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 16 (V)

7. Samhällsekonomiska analyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:241 av Martina Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 2,

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 30 och 31,

2019/20:868 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 8,

2019/20:1850 av Leif Nysmed och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S) yrkande 1,

2019/20:2047 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 3 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C, L)
Reservation 20 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 22 11 22 294


8. Särskilda infrastrukturåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

9. Åtgärder i järnvägssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 32, 34, 37, 38 och 41,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 29,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 26 och

2019/20:3295 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 21 (M, KD)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 10 19 294


10. Åtgärder i vägsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1201 av Isak From (S) yrkande 2,

2019/20:1609 av Alireza Akhondi (C),

2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 3,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 25,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 36,

2019/20:3295 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 3 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (C)
Reservation 27 (L)

11. Enskilda vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:690 av Kjell-Arne Ottosson (KD),

2019/20:1593 av Daniel Bäckström (C),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 10,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 33,

2019/20:2930 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 28.

Reservation 28 (M, SD)
Reservation 29 (C)
Reservation 30 (KD)

12. Finansieringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 29,

2019/20:868 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 10,

2019/20:1081 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1785 av Per Åsling (C) och

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (C)
Reservation 33 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 4 15 294


13. Brukaravgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1710 av Johnny Skalin (SD),

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 28 och

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 38.

Reservation 34 (C)
Reservation 35 (KD)

14. Marknadspott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 36 (SD)

15. Produktivitet och effektivitet vid infrastrukturprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:790 av Robert Stenkvist (SD),

2019/20:2348 av Lars Beckman (M),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 3,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 6,

2019/20:3487 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 1-6 och

2019/20:3488 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2019/20:72 till handlingarna.

Reservation 37 (M, KD)
Reservation 38 (SD)
Reservation 39 (C)

16. Regional samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:979 av Kalle Olsson (S) och

2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 44.

Reservation 40 (M)

17. Några frågor om fysisk planering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:442 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkande 1,

2019/20:1072 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2434 av Jan Ericson (M) och

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 41 (M)

18. Vissa EU-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:612 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 2-5,

2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 9-12 och

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 15-17 och 19.

Reservation 42 (SD)