Ingripanden mot unga lagöverträdare

Justitieutskottets bet 2005/06:JuU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2006

Beslut

Unga brottslingar ska kunna dömas till ungdomstjänst (JuU34)

Reglerna om ingripanden mot och behandling av unga lagöverträdare förändras. Syftet är bland annat att förhindra återfall i kriminalitet. Bland annat ändras påföljden "överlämnande till vård inom socialtjänsten" till att omfatta dem som har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd som syftar till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. Påföljden byter namn till ungdomsvård. Vidare införs ungdomstjänst som en ny påföljd för ungdomar under 18 år. Påföljden genomförs av socialtjänsten och ska bestå av oavlönat arbete. Stödet till unga personer, även dem under 15 år, förstärks. Socialtjänsten ska kunna utse en särskilt kvalificerad kontaktperson för att motverka risken för narkotikamissbruk eller kriminalitet. Medling ska finnas tillgängligt i hela landet för brottslingar under 21 år. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2007, utom förslaget om att kommunerna måste erbjuda medling som börjar gälla den 1 januari 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-02
Justering: 2006-05-11
Betänkande publicerat: 2006-05-12
Trycklov: 2006-05-12
Reservationer 51
bet 2005/06:JuU34

Unga brottslingar ska kunna dömas till ungdomstjänst (JuU34)

Reglerna om ingripanden mot och behandling av unga lagöverträdare förändras. Syftet är bland annat att förhindra återfall i kriminalitet. Lagändringarna innebär bland annat att påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten ändras till att omfatta dem som har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd som syftar till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. Påföljden byter namn till ungdomsvård. Vidare införs ungdomstjänst som en ny påföljd för ungdomar under 18 år. Påföljden genomförs av socialtjänsten och ska bestå av oavlönat arbete. Stödet till unga personer, även dem under 15 år, förstärks. Socialtjänsten ska kunna utse en särskilt kvalificerad kontaktperson för att motverka risken för narkotikamissbruk eller kriminalitet. Medling ska finnas tillgängligt i hela landet för brottslingar under 21 år. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2007, utom förslaget om att kommunerna måste erbjuda medling som ska börja gälla den 1 januari 2008. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-19
4

Beslut

Beslut: 2006-05-30
56 förslagspunkter, 54 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målen för kriminalpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ63 yrkandena 39 och 43.

Reservation 1 (c, kd)

2. Rasistiska organisationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju332 yrkande 1 och 2004/05:Ju483 yrkande 2.

Reservation 2 (kd)

3. Brott av unga - allmänna utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju352 yrkande 6, 2004/05:Ju449, 2004/05:Ju483 yrkandena 1 och 4, 2004/05:Ju489 yrkande 1, 2004/05:Ju500 yrkande 9, 2004/05:So358 yrkande 6, 2004/05:N403 yrkande 19, 2005/06:Ju39 yrkandena 1-3, 2005/06:Ju42 yrkandena 1 och 3, 2005/06:Ju332 yrkande 17, 2005/06:Ju484 yrkande 1, 2005/06:Ju489, 2005/06:Ju510 yrkande 5, 2005/06:Ju532 yrkande 1, 2005/06:Kr255 yrkande 13 och 2005/06:Kr376 yrkandena 40 och 42.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m044011
c01606
fp03909
kd02607
v21007
mp12005
-1001
Totalt158125066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Påföljdssystemet för unga lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju330 yrkande 17 och 2004/05:Ju424 yrkande 16.

Reservation 4 (c)

5. Vård inom socialtjänsten som påföljd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju352 yrkande 8, 2004/05:Ju500 yrkande 3, 2005/06:Ju39 yrkande 6, 2005/06:Ju410 yrkande 10, 2005/06:Ju478 yrkande 11 och 2005/06:Ju530 yrkande 9.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (kd)

6. Ungdomsvårdens innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ63 yrkande 40, 2005/06:Ju41 yrkande 1 och 2005/06:Ju42 yrkande 5.

Reservation 7 (fp, kd)
Reservation 8 (c)

7. Fler åtgärder utan samtycke

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju500 yrkande 2, 2005/06:Ju40 yrkande 3 och 2005/06:Ju533 yrkande 7.

Reservation 9 (m, fp)

8. Kvaliteten på yttranden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju481 yrkande 4, 2005/06:Ju478 yrkande 8 och 2005/06:Ju533 yrkande 22.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

9. Ansvaret för ungdomstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju39 yrkande 7 och 2005/06:Ju478 yrkande 12.

Reservation 11 (m, kd)

10. Ungdomstjänst i privata sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju39 yrkande 8.

11. Ungdomstjänstens innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju39 yrkande 9 och 2005/06:Ju533 yrkande 5.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

12. Uppföljningssammanträden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju39 yrkande 12 och 2005/06:Ju530 yrkande 10.

Reservation 13 (m)

13. Ungdomstjänstens längd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju41 yrkande 2.

Reservation 14 (m, fp, kd)

14. Införande av ungdomstjänst som självständig påföljd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju487 yrkande 2 och 2005/06:Ju530 yrkande 13.

15. Böter för unga lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju500 yrkande 14, 2005/06:Ju379 yrkande 14 och 2005/06:Ju533 yrkande 8.

Reservation 15 (fp)

16. Ansvaret för sluten ungdomsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju352 yrkande 9, 2005/06:Ju39 yrkande 10 och 2005/06:Ju530 yrkande 11.

Reservation 16 (m)

17. Kvalitetssäkring av ungdomshemmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju42 yrkande 6.

Reservation 17 (c, kd)

18. Antalet platser i ungdomshemmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju41 yrkande 3.

Reservation 18 (kd)

19. Handlingsplaner för vård av unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju39 yrkande 11.

Reservation 19 (m, c, kd)

20. Särregeln om fängelse för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju352 yrkande 11.

Reservation 20 (m)

21. Villkorligt fängelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju352 yrkande 10.

Reservation 21 (m)

22. Helgavskiljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju500 yrkande 15, 2005/06:Ju39 yrkande 14, 2005/06:Ju40 yrkande 2, 2005/06:Ju379 yrkande 15, 2005/06:Ju530 yrkande 12 och 2005/06:Ju533 yrkande 6.

Reservation 22 (m, fp)

23. Fotboja för unga lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju39 yrkande 15 och 2005/06:Ju530 yrkande 14.

Reservation 23 (m)

24. Omhändertagande av unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju539.

25. Straffmyndighetsåldern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju475.

26. Medling hos samtliga kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju500 yrkande 16, 2005/06:Ju478 yrkande 16 och 2005/06:Ju533 yrkande 12.

27. Stöd till medling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju289, 2004/05:Ju500 yrkande 17 och 2005/06:Ju284.

Reservation 24 (fp)

28. Användningen av medling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju360, 2005/06:Ju39 yrkande 13 och 2005/06:Ju40 yrkande 4.

Reservation 25 (m, c, fp)

29. Stöd till unga brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju533 yrkande 4.

Reservation 26 (m, fp)

30. Samverkan mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju420, 2004/05:Ju500 yrkandena 5, 6 och 10, 2004/05:A350 yrkandena 14 och 15, 2005/06:Ju409 och 2005/06:Ub260 yrkande 17.

Reservation 27 (m, c, fp, kd)

31. Information från socialtjänsten till polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju500 yrkande 4, 2005/06:Ju39 yrkande 17 och 2005/06:Ju379 yrkande 12.

Reservation 28 (m, c, fp, kd)

32. Information från socialtjänsten till skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju39 yrkande 4, 2005/06:Ju40 yrkande 10 och 2005/06:Ju533 yrkande 18.

Reservation 29 (m, c, fp, kd)

33. Rånkommissioner inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju500 yrkandena 12 och 13.

Reservation 30 (c, fp)

34. Ungdomsrotlar inom åklagarväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr376 yrkande 41 i denna del.

Reservation 31 (fp)

35. Ungdoms- och jourdomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju359 yrkande 1, 2004/05:Ju481 yrkande 3, 2004/05:Ju500 yrkande 11, 2004/05:Ju506 yrkande 3, 2005/06:Ju464 yrkande 1, 2005/06:Ju478 yrkande 14 och 2005/06:Kr376 yrkande 41 i denna del.

Reservation 32 (fp, kd)

36. Ungdomsrotlar på tingsrätterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju509.

Reservation 33 (kd)

37. Skyndsamhet vid ingripanden mot unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju481 yrkande 2, 2004/05:Ju500 yrkande 1, 2005/06:Ju39 yrkande 20, 2005/06:Ju478 yrkande 1, 2005/06:Ju532 yrkande 3, 2005/06:Ju533 yrkande 13 och 2005/06:Kr376 yrkande 39.

Reservation 34 (m, c, fp, kd)

38. Tillämpningen av skyndsamhetskriteriet vid utredning och lagföring av ungdomsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju366 och 2005/06:Ju226.

Reservation 35 (m)

39. Skyndsamhet vid brottsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju40 yrkandena 5 och 6 samt 2005/06:Ju533 yrkande 20.

Reservation 36 (fp)

40. Skyndsamhet vid rättegångar som gäller unga personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju533 yrkande 21.

Reservation 37 (c, fp)

41. Barnkompetens inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju39 yrkande 21.

Reservation 38 (m, c)

42. Kontakter med vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju379 yrkande 13 och 2005/06:Ju478 yrkande 3.

Reservation 39 (m, c, fp, kd)

43. Föräldrars närvaro vid polisförhör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju478 yrkande 4.

Reservation 40 (m, c, fp, kd)

44. Föräldrars närvaro vid strafföreläggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju476 yrkande 2.

Reservation 41 (m, c, fp, kd)

45. Föräldrars närvaro vid rättegång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju476 yrkande 1, 2004/05:Ju500 yrkande 7, 2005/06:Ju40 yrkande 9 och 2005/06:Ju478 yrkande 7 i denna del.

Reservation 42 (m, c, fp, kd)

46. Föräldrars rätt till ersättning för inställelse i rätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju42 yrkande 2, 2005/06:Ju478 yrkande 7 i denna del och 2005/06:Ju483 yrkande 17.

Reservation 43 (m, c, fp, kd)

47. Åtgärder beträffande barn under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A350 yrkande 16, 2005/06:Ju39 yrkande 18, 2005/06:Ju40 yrkande 1, 2005/06:Ju379 yrkande 11, 2005/06:Ju410 yrkande 3, 2005/06:Ju478 yrkandena 2 och 6, 2005/06:Ju483 yrkande 16 och 2005/06:Ju533 yrkandena 15 och 24.

Reservation 44 (m, c, fp, kd)

48. Drogtester på barn under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju39 yrkande 5, 2005/06:Ju40 yrkande 11 och 2005/06:Ju42 yrkande 4.

Reservation 45 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 45 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m044011
c01606
fp03909
kd02607
v21007
mp12005
-1001
Totalt158125066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

49. Särskilda handläggningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju359 yrkande 2, 2004/05:Ju481 yrkande 6, 2005/06:Ju464 yrkande 2 och 2005/06:Ju478 yrkande 15.

Reservation 46 (kd)

50. Gallring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju533 yrkande 11.

Reservation 47 (fp)

51. Registrering av uppgifter om unga lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju39 yrkande 19 och 2005/06:Ju533 yrkande 16.

Reservation 48 (m, c, fp, kd)

52. Knivlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju335 yrkandena 1 och 2.

53. Klotter och annan skadegörelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju404, 2004/05:Ju456 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju337, 2005/06:Ju355, 2005/06:Ju364 yrkandena 1-5 och 2005/06:Ju467.

Reservation 49 (m, fp)

54. Vårdnadshavares skadeståndsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju40 yrkande 7 i denna del och 2005/06:Ju41 yrkande 4.

Reservation 50 (m, c, fp, kd)

55. Solidariskt skadeståndsansvar för unga lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju39 yrkande 16, 2005/06:Ju40 yrkande 7 i denna del, 2005/06:Ju41 yrkande 5 och 2005/06:Ju42 yrkande 7.

Reservation 51 (m, c, fp, kd)

56. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
- dels regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring brottsbalken,
3. lag om ändring i lagen (2006:000) om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken,
5. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
6. lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,
7. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
8. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
9. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
10. lag om ändring i polisdatalagen (1998:622),
11. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
- dels det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:165.