Inkomstgaranti och jobbskatteavdrag

Konstitutionsutskottets bet 2009/10:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2009

Beslut

Inkomstgaranti och jobbskatteavdrag för ledamöter (KU3)

Riksdagen beslutade att slopa det så kallade jobbskatteavdraget på inkomstgaranti till f.d. riksdagsledamöter och f.d. ledamöter i Europaparlamentet. Inkomstgarantin är en ersättning som en ledamot kan få om han eller hon slutar efter minst 3 år i riksdagen eller Europaparlamentet. Inkomstgarantin ska även fortsättningsvis vara pensionsgrundande men inte omfattas av jobbskatteavdraget.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-09-17
Justering: 2009-10-13
Betänkande publicerat: 2009-10-14
Trycklov: 2009-10-13
bet 2009/10:KU3

Inkomstgaranti och jobbskatteavdrag för ledamöter (KU3)

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till att slopa det så kallade jobbskatteavdraget på inkomstgaranti till f.d. riksdagsledamöter och f.d. ledamöter i Europaparlamentet. Inkomstgarantin är en ersättning som en ledamot kan få om han eller hon slutar efter minst 3 år i riksdagen eller Europaparlamentet. Inkomstgarantin ska även fortsättningsvis vara pensionsgrundande men inte omfattas av jobbskatteavdraget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-10-21
4

Beslut

Beslut: 2009-10-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inkomstgaranti och jobbskatteavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
1. riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,
2. utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2008/09:RS3.