Inkomstskatt

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om inkomstskatt. Motionerna handlar om skatteskala och grundavdrag, pensionsförsäkringar, personalvårdsförmåner, hälsofrämjande åtgärder, förmånsvärde för vissa miljöbilar, personaloptioner och kostnadsersättningar från kommunen. Andra motioner handlar om gåvor och bidrag till ideella ändamål, plockning av bär, svamp och kottar, HUS-avdrag, fackförenings- och a-kasseavgift, reseavdrag och tjänsteställe samt dubbelbeskattningsavtal.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

99 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-03-12
Betänkande publicerat: 2013-03-19
Trycklov: 2013-03-18
Reservationer 14
Betänkande 2012/13:SkU16

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU16)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om inkomstskatt. Motionerna handlar om skatteskala och grundavdrag, pensionsförsäkringar, personalvårdsförmåner, hälsofrämjande åtgärder, förmånsvärde för vissa miljöbilar, personaloptioner och kostnadsersättningar från kommunen. Andra motioner handlar om gåvor och bidrag till ideella ändamål, plockning av bär, svamp och kottar, HUS-avdrag, fackförenings- och a-kasseavgift, reseavdrag och tjänsteställe samt dubbelbeskattningsavtal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-27
4

Beslut

Beslut: 2013-03-27
14 förslagspunkter, 7 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av skattesystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk207 av Caroline Szyber (KD) i denna del,
2012/13:Sk209 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Sk241 av Pontus Haag (M) i denna del,
2012/13:Sk253 av Lars Johansson (S) och
2012/13:Sk438 av Mats Pertoft m.fl. (MP).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP02302
FP19005
C22001
SD18002
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt175140034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Skatteskala, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk207 av Caroline Szyber (KD) i denna del,
2012/13:Sk214 av Carina Herrstedt (SD),
2012/13:Sk222 av Sten Bergheden (M),
2012/13:Sk233 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S),
2012/13:Sk234 av Jan Ertsborn (FP),
2012/13:Sk241 av Pontus Haag (M) i denna del,
2012/13:Sk267 av Lennart Axelsson m.fl. (S),
2012/13:Sk273 av Catharina Bråkenhielm (S),
2012/13:Sk281 av Patrick Reslow (M),
2012/13:Sk312 av Anton Abele (M),
2012/13:Sk314 av Anton Abele (M),
2012/13:Sk323 av Sven-Olof Sällström (SD),
2012/13:Sk344 av Gustav Nilsson (M),
2012/13:Sk356 av Jenny Petersson (M),
2012/13:Sk357 av Carl-Oskar Bohlin och Johan Hultberg (båda M),
2012/13:Sk376 av Per-Ingvar Johnsson och Karin Nilsson (båda C),
2012/13:Sk389 av Lennart Axelsson (S),
2012/13:Sk392 av Isabella Jernbeck (M),
2012/13:Sk406 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S),
2012/13:Sk408 av Phia Andersson (S),
2012/13:Sk422 av Edward Riedl (M),
2012/13:Sk431 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
2012/13:Sk436 av Ulf Holm och Mats Pertoft (båda MP),
2012/13:C208 av Carina Herrstedt (SD) yrkande 1 och
2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) yrkande 12.

Reservation 2 (S, MP, V)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP02302
FP19005
C22001
SD00182
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1571401834

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Pensionsförsäkring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk213 av Johan Linander (C),
2012/13:Sk226 av Jan Ertsborn (FP),
2012/13:Sk251 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),
2012/13:Sk310 av Lars Elinderson (M),
2012/13:Sk320 av Tuve Skånberg (KD) och
2012/13:Sk414 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP23002
FP19005
C22001
SD01802
V16003
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29718034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Personalvårdsförmåner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk208 av Caroline Szyber (KD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Sk210 av Anders Sellström (KD),
2012/13:Sk225 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),
2012/13:Sk236 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),
2012/13:Sk334 av Krister Hammarbergh (M),
2012/13:Sk371 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (båda M),
2012/13:Sk428 av Mats Pertoft (MP),
2012/13:T249 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 5 och
2012/13:MJ474 av Cecilia Widegren (M) yrkande 6.

Reservation 5 (V)

5. Hälsofrämjande åtgärder (hälso- och sjukvård)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk224 av Lars-Axel Nordell (KD),
2012/13:Sk279 av Nina Lundström (FP),
2012/13:Sk390 av Helena Bouveng (M),
2012/13:Sk417 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (båda M),
2012/13:Sk418 av Anne Marie Brodén och Thomas Finnborg (båda M),
2012/13:Sk421 av Edward Riedl och Lotta Finstorp (båda M) och
2012/13:Sk426 av Cecilia Widegren (M).

6. Förmånsvärde för vissa miljöbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 17.

Reservation 6 (S, V)

7. Personaloptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk299 av Hans Backman m.fl. (FP) och
2012/13:Sk315 av Christian Holm och Ann-Britt Åsebol (båda M).

8. Kostnadsersättningar från kommunen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk228 av Jan Ertsborn (FP),
2012/13:Sk250 av Kristina Nilsson (S) och
2012/13:Sk367 av Marie Nordén m.fl. (S).

9. Gåvor och bidrag till ideella ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk203 av Penilla Gunther (KD),
2012/13:Sk265 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 2,
2012/13:Sk295 av Henrik Ripa (M),
2012/13:Sk366 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M),
2012/13:Sk386 av Mikael Oscarsson och Andreas Carlson (båda KD) och
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 7 (S, V)

10. Bär, svamp och kottar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk211 av Anders Sellström (KD) och
2012/13:Sk270 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2.

11. HUS-avdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk206 av Caroline Szyber (KD),
2012/13:Sk221 av Sten Bergheden (M),
2012/13:Sk229 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (båda KD),
2012/13:Sk242 av Irene Oskarsson (KD),
2012/13:Sk245 av Jan R Andersson (M),
2012/13:Sk257 av Christer Winbäck (FP),
2012/13:Sk272 av Andreas Carlson (KD),
2012/13:Sk274 av Eva Sonidsson och Jasenko Omanovic (båda S),
2012/13:Sk276 av Tomas Eneroth m.fl. (S),
2012/13:Sk319 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C) yrkandena 1-3,
2012/13:Sk330 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2012/13:Sk337 av Margareta B Kjellin (M),
2012/13:Sk339 av Gustav Nilsson (M),
2012/13:Sk340 av Gustav Nilsson (M),
2012/13:Sk352 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M),
2012/13:Sk361 av Anna Steele (FP),
2012/13:Sk370 av Lotta Finstorp (M),
2012/13:Sk374 av Johan Löfstrand m.fl. (S),
2012/13:Sk382 av Solveig Zander (C),
2012/13:Sk402 av Jan Ericson (M),
2012/13:Sk405 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth (båda S),
2012/13:Sk425 av Walburga Habsburg Douglas (M),
2012/13:C303 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2,
2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 13 och 14 samt
2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S209911
M98009
MP22102
FP19005
C22001
SD01802
V00163
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1811911534

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk286 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (båda S),
2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 och
2012/13:A304 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010111
M98009
MP23002
FP19005
C22001
SD18002
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1981610134

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Reseavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk246 av Stina Bergström m.fl. (MP),
2012/13:Sk301 av Hans Backman (FP),
2012/13:Sk302 av Hans Backman och Maria Lundqvist-Brömster (båda FP),
2012/13:Sk316 av Ann-Britt Åsebol (M),
2012/13:Sk377 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 13 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1001011
M98009
MP02302
FP19005
C22001
SD18002
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt27540034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Dubbelbeskattningsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sk218 av Tony Wiklander m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP22003
FP19005
C22001
SD01802
V16003
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29618035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag