Inkomstskatt

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om inkomstskatt. Motionerna handlar bland annat om skatteskala och grundavdrag, pensionsförsäkringar, personalvårdsförmåner, hälsofrämjande åtgärder, förmånsvärde för vissa miljöbilar, personaloptioner och kostnadsersättningar från kommunen. Andra motioner handlar om gåvor och bidrag till ideella ändamål, plockning av bär, svamp och kottar, HUS-avdrag, fackförenings- och a-kasseavgift, reseavdrag och tjänsteställe samt dubbelbeskattningsavtal.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

99 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-18
Justering: 2014-03-06
Betänkande publicerat: 2014-03-12
Trycklov: 2014-03-10
Reservationer 14
Betänkande 2013/14:SkU16

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU16)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om inkomstskatt. Motionerna handlar bland annat om skatteskala och grundavdrag, pensionsförsäkringar, personalvårdsförmåner, hälsofrämjande åtgärder, förmånsvärde för vissa miljöbilar, personaloptioner och kostnadsersättningar från kommunen. Andra motioner handlar om gåvor och bidrag till ideella ändamål, plockning av bär, svamp och kottar, HUS-avdrag, fackförenings- och a-kasseavgift, reseavdrag och tjänsteställe samt dubbelbeskattningsavtal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-20
4

Beslut

Beslut: 2014-03-26
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av skattesystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk201 av Jacob Johnson m.fl. (V),
2013/14:Sk246 av Bo Bernhardsson (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Sk312 av Mats Pertoft (MP) och
2013/14:Sk412 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD19001
V01801
KD16003
Totalt176140033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Skatteskala, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk205 av Jan Ertsborn (FP),
2013/14:Sk222 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S),
2013/14:Sk227 av Gunvor G Ericson och Ulf Holm (båda MP) yrkande 1,
2013/14:Sk232 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
2013/14:Sk255 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:Sk267 av Kerstin Haglö m.fl. (S),
2013/14:Sk274 av Gunvor G Ericson och Mats Pertoft (båda MP),
2013/14:Sk295 av Patrick Reslow (M),
2013/14:Sk323 av Anne Marie Brodén (M),
2013/14:Sk354 av Valter Mutt (MP),
2013/14:Sk365 av Ola Johansson (C),
2013/14:Sk373 av Markus Wiechel och Carina Herrstedt (båda SD),
2013/14:Sk377 av Carl-Oskar Bohlin och Johan Hultberg (båda M),
2013/14:Sk384 av Lennart Axelsson och Håkan Bergman (båda S),
2013/14:Sk393 av Carina Herrstedt (SD),
2013/14:Sk398 av Edward Riedl (M),
2013/14:Sk399 av Edward Riedl (M),
2013/14:Sk414 av Roland Utbult (KD),
2013/14:Sk419 av Isabella Jernbeck (M),
2013/14:Sk423 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S),
2013/14:C390 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 15 i denna del,
2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkande 27,
2013/14:Ub313 av Sten Bergheden (M) yrkande 4,
2013/14:N331 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 3 och
2013/14:N333 av Christer Nylander (FP) yrkande 3.

Reservation 2 (S, MP, V)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009913
M100007
MP00232
FP21003
C20003
SD01901
V00181
KD16003
Totalt1571914033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Pensionsförsäkring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk207 av Jan Ertsborn (FP) och
2013/14:Sk282 av Johan Linander (C).

4. Personalvårdsförmåner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk228 av Anders Sellström (KD),
2013/14:Sk248 av Krister Hammarbergh (M),
2013/14:Sk278 av Nina Lundström (FP),
2013/14:Sk293 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),
2013/14:Sk297 av Åsa Coenraads (M),
2013/14:Sk301 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (båda M),
2013/14:Sk306 av Helena Bouveng (M),
2013/14:Sk344 av Johan Forssell (M),
2013/14:Sk367 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C),
2013/14:Sk437 av Stefan Svanström och Lars-Axel Nordell (båda KD) och
2013/14:Kr218 av Cecilia Widegren (M) yrkande 6.

5. Hälsofrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk324 av Anne Marie Brodén och Thomas Finnborg (båda M),
2013/14:Sk325 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (båda M),
2013/14:Sk400 av Allan Widman (FP) och
2013/14:Sk401 av Edward Riedl och Lotta Finstorp (båda M).

6. Förmånsvärde för vissa bilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk388 av Johan Löfstrand (S) och
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 18, 39 och 40.

Reservation 4 (MP)

7. Personaloptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk321 av Christian Holm och Ann-Britt Åsebol (båda M) och
2013/14:Sk333 av Hans Backman m.fl. (FP).

8. Kostnadsersättningar från kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk206 av Jan Ertsborn (FP),
2013/14:Sk210 av Kristina Nilsson (S) och
2013/14:Sk378 av Marie Nordén (S).

Reservation 5 (S, MP, V)

9. Gåvor och bidrag till ideella ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkande 1,
2013/14:Sk370 av Mikael Oscarsson och Andreas Carlson (båda KD) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 41.

Reservation 6 (S, V)

10. Bär, svamp och kottar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk296 av Anders Sellström (KD) och
2013/14:Sk433 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (SD)

11. HUS-avdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk209 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (båda KD),
2013/14:Sk219 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,
2013/14:Sk224 av Stefan Svanström (KD),
2013/14:Sk236 av Jan R Andersson (M),
2013/14:Sk239 av Sedat Dogru (M),
2013/14:Sk240 av Sedat Dogru (M),
2013/14:Sk241 av Andreas Carlson (KD),
2013/14:Sk249 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M),
2013/14:Sk254 av Gustav Nilsson (M),
2013/14:Sk261 av Raimo Pärssinen (S) yrkandena 1-3,
2013/14:Sk272 av Jan Ericson (M),
2013/14:Sk289 av Lotta Finstorp (M),
2013/14:Sk292 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2013/14:Sk305 av Johan Löfstrand m.fl. (S),
2013/14:Sk331 av Nina Lundström (FP),
2013/14:Sk349 av Raimo Pärssinen (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Sk357 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M),
2013/14:Sk379 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth (båda S),
2013/14:Sk383 av Lena Sommestad m.fl. (S),
2013/14:Sk394 av Michael Svensson (M),
2013/14:Sk405 av Hillevi Larsson m.fl. (S),
2013/14:Sk438 av Ola Johansson (C),
2013/14:C297 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2,
2013/14:C390 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 12,
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:C431 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12 och
2013/14:Kr302 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009913
M100007
MP23002
FP21003
C20003
SD01901
V00181
KD16003
Totalt1801911733

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk223 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (båda S),
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10,
2013/14:Sk413 av Gunnar Sandberg m.fl. (S) och
2013/14:Sk420 av Ann-Christin Ahlberg (S).

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD19001
V01801
KD16003
Totalt176140033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Reseavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk300 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C) i denna del,
2013/14:Sk335 av Hans Backman (FP),
2013/14:Sk336 av Hans Backman och Maria Lundqvist-Brömster (båda FP) i denna del,
2013/14:Sk341 av Mats Pertoft och Stina Bergström (båda MP) i denna del,
2013/14:Sk435 av Stefan Svanström (KD) i denna del,
2013/14:T264 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 14 i denna del,
2013/14:T338 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 5 i denna del,
2013/14:T341 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 4 i denna del och
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 10 i denna del.

Reservation 12 (MP)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD19001
V00181
KD16003
Totalt275231833

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Dubbelbeskattningsavtal och SINK-skatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk262 av Raimo Pärssinen (S),
2013/14:Sk355 av Ulf Nilsson m.fl. (FP),
2013/14:Sk356 av Ulf Nilsson och Christer Nylander (båda FP) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 17.

Reservation 14 (S, V)