Inkomstskatt

Skatteutskottets bet 2014/15:SkU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2015

Beslut

Nej till förslag om inkomstskatter (SkU16)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 som gäller inkomstbeskattningen av fysiska personer. Motionerna handlar bland annat om skatteskalan, bilförmån, reseavdrag, personalvårdsförmåner, gåvor till ideella ändamål, personaloptioner, pensionsförsäkringar, avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor.
 
Riksdagen har också behandlat en skrivelse från regeringen som innehåller en återkallelse av en tidigare lagd proposition om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Riksdagen la skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

82 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-12
Justering: 2015-03-05
Trycklov: 2015-03-05
Reservationer 5
bet 2014/15:SkU16

Nej till förslag om inkomstskatter (SkU16)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 som gäller inkomstbeskattningen av fysiska personer. Motionerna handlar bland annat om skatteskalan, bilförmån, reseavdrag, personalvårdsförmåner, gåvor till ideella ändamål, personaloptioner, pensionsförsäkringar, avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor.
 
Skatteutskottet har också behandlat en skrivelse från regeringen som innehåller en återkallelse av en tidigare lagd proposition om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-10
Debatt i kammaren: 2015-03-11
4

Beslut

Beslut: 2015-03-12
11 förslagspunkter, 9 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteskalan, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 6,

2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 6,

2014/15:74 av Magnus Persson (SD),

2014/15:456 av Boriana Åberg (M),

2014/15:643 av Patrick Reslow (M),

2014/15:841 av Edward Riedl (M),

2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande 4,

2014/15:1244 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1337 av Betty Malmberg (M),

2014/15:1421 av Boriana Åberg (M),

2014/15:1474 av Sofia Arkelsten (M),

2014/15:1487 av Andreas Norlén och Per Bill (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1563 av Caroline Szyber och Roland Utbult (KD),

2014/15:2064 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2014/15:2240 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M),

2014/15:2340 av Finn Bengtsson (M),

2014/15:2342 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom (M),

2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 8 och 11,

2014/15:2656 av Finn Bengtsson och Jan Ericson (M),

2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 4 och

2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 10-12.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 43 0 6
MP 21 0 0 4
C 2 0 14 6
V 17 0 0 4
KD 2 0 10 4
Totalt 236 43 24 46


2. Avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Bilförmån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Reseavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Personalvårdsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Hälsofrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Gåvor till ideell verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 1,

2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 2 och 5,

2014/15:865 av Annika Eclund (KD),

2014/15:1057 av Betty Malmberg (M),

2014/15:1395 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:1674 av Penilla Gunther (KD).

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 101 0 0 12
M 1 76 0 7
SD 43 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 0 16 0 6
V 17 0 0 4
KD 0 12 0 4
Totalt 183 119 0 47


8. HUS-avdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 14,

2014/15:20 av Nina Lundström (FP),

2014/15:30 av Nina Lundström (FP) yrkande 3,

2014/15:89 av Edward Riedl (M),

2014/15:167 av Cecilia Widegren (M),

2014/15:351 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (M),

2014/15:385 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (M),

2014/15:667 av Jan Ericson (M),

2014/15:859 av Lars-Axel Nordell (KD),

2014/15:1557 av Caroline Szyber (KD),

2014/15:1572 av Annika Qarlsson (C) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1591 av Andreas Carlson (KD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1672 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:1771 av Jessica Rosencrantz (M),

2014/15:1798 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C),

2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3,

2014/15:2088 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (S),

2014/15:2221 av Jan R Andersson (M),

2014/15:2278 av Sofia Fölster (M),

2014/15:2362 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2014/15:2442 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 5,

2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 8,

2014/15:2617 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (M) och

2014/15:2776 av Ola Johansson och Per Lodenius (C).

Reservation 5 (SD)

9. Personaloptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Pensionsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Återkallelseskrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument