Inkomstskatt

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2016

Beslut

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU16)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16 om inkomstskatt. Motionerna handlar om skatteskala och grundavdrag, skatteregler för utländska experter (expertskatt), beskattning av fritidsledare och försvarsanställda, personalvårdsförmåner, personaloptioner, avdrag för hälsofrämjande åtgärder och pensionssparande. Även frågor som rör bilförmåner, reseavdrag, bosparande, uthyrning av bostäder, HUS-avdrag och gåvor till ideella ändamål tas upp i motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

113 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-04
Justering: 2016-02-25
Trycklov: 2016-02-26
Reservationer 17
Betänkande 2015/16:SkU16

Alla beredningar i utskottet

2016-02-04

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU16)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16 om inkomstskatt. Motionerna handlar om skatteskala och grundavdrag, skatteregler för utländska experter (expertskatt), beskattning av fritidsledare och försvarsanställda, personalvårdsförmåner, personaloptioner, avdrag för hälsofrämjande åtgärder, bilförmåner, reseavdrag och pensionssparande. Även frågor som rör bosparande, uthyrning av bostäder, HUS-avdrag och gåvor till ideella ändamål tas upp i motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-01
Debatt i kammaren: 2016-03-02
4

Beslut

Beslut: 2016-03-02
11 förslagspunkter, 5 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteskala, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:448 av Teres Lindberg (S),

2015/16:652 av Lennart Axelsson (S),

2015/16:801 av Annelie Karlsson (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1020 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1072 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (båda M),

2015/16:1115 av Boriana Åberg (M),

2015/16:1159 av Patrick Reslow (M),

2015/16:1208 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1448 av Johan Nissinen (SD),

2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) yrkande 6,

2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) yrkande 4,

2015/16:1620 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1680 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom (båda M),

2015/16:1689 av Edward Riedl (M),

2015/16:1712 av Finn Bengtsson och Jan Ericson (båda M),

2015/16:1718 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2015/16:1800 av Johan Nissinen (SD),

2015/16:1908 av Isabella Hökmark (M),

2015/16:1912 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) yrkandena 1 och 3,

2015/16:2037 av Sven-Olof Sällström (SD),

2015/16:2165 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2,

2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 8,

2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 7,

2015/16:2299 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 1,

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 4,

2015/16:2565 av Finn Bengtsson (M),

2015/16:2599 av Margareta B Kjellin och Ulf Berg (båda M) yrkande 2,

2015/16:2609 av Sofia Fölster (M) yrkande 1,

2015/16:2610 av Sofia Fölster (M),

2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) yrkande 2 och

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 3 12
M 0 74 0 10
SD 0 0 45 3
MP 23 0 0 2
C 0 0 22 0
V 17 0 1 3
L 0 0 15 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 151 74 86 38


2. Expertskatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3055 av Mats Persson m.fl. (FP).

Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 296 15 0 38


3. Personalvårdsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:45 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2015/16:285 av Christina Örnebjär och Bengt Eliasson (båda FP),

2015/16:718 av Emma Hult och Niclas Malmberg (båda MP),

2015/16:1089 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2015/16:1198 av Lotta Finstorp (M),

2015/16:1253 av Helena Bouveng (M),

2015/16:1722 av Jesper Skalberg Karlsson och Ida Drougge (båda M),

2015/16:1723 av Åsa Coenraads (M),

2015/16:1748 av Ulrika Heindorff (M),

2015/16:1792 av Nina Kain (SD),

2015/16:1930 av Krister Hammarbergh (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2373 av Solveig Zander (C),

2015/16:2462 av Kristina Yngwe (C) yrkande 3,

2015/16:2471 av Gunilla Nordgren (M),

2015/16:2725 av Cecilia Widegren (M) yrkande 6,

2015/16:2749 av Cecilia Widegren (M) och

2015/16:3169 av Hanna Wigh (SD) yrkande 2.

4. Personaloptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1048 av Jessica Rosencrantz (M) yrkande 5,

2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1,

2015/16:1336 av Margareta Cederfelt (M),

2015/16:1734 av Christian Holm Barenfeld (M),

2015/16:2243 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD),

2015/16:2260 av Said Abdu m.fl. (FP) yrkande 3,

2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 7,

2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2448 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7,

2015/16:2855 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 8 och 15.

Reservation 6 (M, C, L, KD)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 0 0 45 3
MP 23 0 0 2
C 0 22 0 0
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 142 124 45 38


5. Bilförmån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) yrkandena 4 och 5, båda i denna del,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 29,

2015/16:2950 av Jan R Andersson (M) och

2015/16:2951 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (C)

6. Reseavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:756 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9,

2015/16:929 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1041 av Edward Riedl och Lotta Finstorp (båda M),

2015/16:1206 av Lotta Finstorp (M),

2015/16:1705 av Anders Schröder m.fl. (MP),

2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 15,

2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) yrkandena 4 och 5, båda i denna del,

2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 16,

2015/16:2812 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2015/16:2952 av Jan R Andersson (M) och

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (L)
Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 0 0 22 0
V 0 18 0 3
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 243 18 50 38


7. Hälsofrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1688 av Edward Riedl (M),

2015/16:1690 av Edward Riedl (M),

2015/16:1708 av Finn Bengtsson (M),

2015/16:2291 av Lars-Axel Nordell (KD),

2015/16:2576 av Thomas Finnborg (M) och

2015/16:2670 av Cecilia Widegren (M).

8. HUS-avdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1039 av Jessica Rosencrantz (M),

2015/16:1040 av Edward Riedl (M),

2015/16:1207 av Sten Bergheden och Lotta Finstorp (båda M) yrkande 2,

2015/16:1213 av Said Abdu (FP),

2015/16:1280 av Jan Ericson (M),

2015/16:1452 av Johan Nissinen (SD),

2015/16:1461 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2,

2015/16:1465 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M),

2015/16:1564 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) yrkande 2,

2015/16:1981 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C),

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 3,

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 11,

2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 13,

2015/16:2361 av Annika Qarlsson och Per Lodenius (båda C) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 4,

2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6,

2015/16:2579 av Sofia Fölster (M),

2015/16:2692 av Andreas Carlson (KD),

2015/16:2717 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-5,

2015/16:2923 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M),

2015/16:2966 av Jan R Andersson (M),

2015/16:3026 av Helena Lindahl (C),

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 37 och

2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 1 0 73 10
SD 0 44 0 4
MP 23 0 0 2
C 0 0 22 0
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 158 44 108 39


9. Gåvor till ideell verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 16,

2015/16:2252 av Mikael Oscarsson (KD),

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkandena 2, 12 och 20,

2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 10 och

2015/16:3219 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 17 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 22 0 0 0
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 297 13 0 39


10. Pensionssparande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:40 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och

2015/16:1123 av Erik Ottoson (M).

11. Uthyrning av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:459 av Marianne Pettersson (S),

2015/16:1655 av Erik Bengtzboe (M) och

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 28.