Inkomstskatt

Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2017

Beslut

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU22)

Riksdagen sa nej till motioner som rör inkomstbeskattningen av privatpersoner. Motionerna handlar bland annat om skatteskala och grundavdrag, HUS-avdrag, idrottsledare, försvarsanställda, bosparande, expertskatten och uthyrning av bostäder. Några andra områden är personalvårdsförmåner, personaloptioner, bilförmån, reseavdrag, hälsofrämjande åtgärder, pensionssparande samt gåvor till ideella ändamål.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

124 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-02
Justering: 2017-03-23
Trycklov: 2017-03-24
Reservationer 20
Betänkande 2016/17:SkU22

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som rör inkomstbeskattningen av privatpersoner. Motionerna handlar bland annat om skatteskala och grundavdrag, HUS-avdrag, idrottsledare, försvarsanställda, bosparande, expertskatten och uthyrning av bostäder. Några andra områden är personalvårdsförmåner, personaloptioner, bilförmån, reseavdrag, hälsofrämjande åtgärder, pensionssparande samt gåvor till ideella ändamål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-28
Debatt i kammaren: 2017-03-29
4

Beslut

Beslut: 2017-03-30
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 mars 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteskala, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:77 av Johan Nissinen (SD),

2016/17:266 av Dennis Dioukarev (SD),

2016/17:422 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2016/17:536 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:575 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S) yrkandena 1 och 2,

2016/17:776 av Johan Nissinen (SD),

2016/17:942 av Annelie Karlsson (S) yrkandena 1 och 2,

2016/17:959 av Teres Lindberg (S),

2016/17:1095 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2016/17:1103 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1251 av Tina Ghasemi (M) yrkande 1,

2016/17:1259 av Tina Ghasemi (M),

2016/17:1263 av Erik Andersson (M),

2016/17:1422 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:1454 av Finn Bengtsson och Jan Ericson (båda M),

2016/17:1465 av Boriana Åberg (M),

2016/17:1480 av Sten Bergheden (M) yrkande 4,

2016/17:1486 av Patrick Reslow (M),

2016/17:1508 av Margareta Cederfelt (M),

2016/17:1637 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1876 av Margareta Cederfelt (M),

2016/17:1914 av Margareta B Kjellin (M) yrkande 2,

2016/17:2049 av Jan R Andersson (M),

2016/17:2068 av Edward Riedl (M),

2016/17:2108 av Edward Riedl (M),

2016/17:2134 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) yrkandena 1-3,

2016/17:2158 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2202 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 4,

2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C),

2016/17:2682 av Isabella Hökmark (M),

2016/17:2686 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom (båda M),

2016/17:2728 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 38,

2016/17:2925 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 21,

2016/17:3084 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 6,

2016/17:3326 av Sofia Fölster (M),

2016/17:3331 av Sofia Fölster (M) yrkande 1 och

2016/17:3356 av Larry Söder (KD).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 25
M 68 0 0 16
SD 0 40 0 7
MP 20 0 0 5
C 0 0 16 6
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 0 0 11 5
- 0 0 0 2
Totalt 211 40 27 71


2. HUS-avdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:21 av Tina Acketoft (L),

2016/17:84 av Johan Nissinen (SD),

2016/17:572 av Johanna Haraldsson (S),

2016/17:961 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2016/17:1210 av Jan R Andersson (M),

2016/17:1213 av Lotta Olsson (M),

2016/17:1217 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M),

2016/17:1244 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M),

2016/17:1286 av Katarina Brännström (M),

2016/17:1472 av Boriana Åberg (M),

2016/17:1543 av Marta Obminska (M),

2016/17:1577 av Jan Ericson (M),

2016/17:1671 av Yilmaz Kerimo (S),

2016/17:1902 av Margareta B Kjellin (M),

2016/17:1962 av Kerstin Lundgren (C),

2016/17:2214 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) yrkande 2,

2016/17:2516 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 2,

2016/17:2526 av Margareta Cederfelt (M),

2016/17:2628 av Annika Qarlsson (C) yrkandena 1-3,

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 13,

2016/17:2998 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-5,

2016/17:3050 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C),

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 15,

2016/17:3159 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3274 av Jenny Petersson (M) yrkandena 1-3 och

2016/17:3316 av Jabar Amin (MP).

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 26
M 0 68 0 16
SD 39 0 1 7
MP 20 0 0 5
C 0 0 16 6
V 0 0 19 2
L 14 0 0 5
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 2
Totalt 171 68 36 74


3. Utvärdering av den särskilda löneskatten, höjda marginalskatter och förändringarna av HUS-avdraget m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkandena 1-3 och 5.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 25
M 0 68 0 16
SD 39 1 0 7
MP 20 0 0 5
C 0 16 0 6
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 2
Totalt 167 111 0 71


4. Avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:992 av Leif Nysmed m.fl. (S),

2016/17:1362 av Jamal Mouneimne (S) och

2016/17:2876 av Lawen Redar m.fl. (S).

Reservation 8 (V)

5. Expertskatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1085 av Mathias Sundin m.fl. (L) och

2016/17:2136 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 25
M 68 0 0 16
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 2
Totalt 263 15 0 71


6. SINK-skatt, artistskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:20 av Tina Acketoft (L).

7. Skattskyldighet vid anställning ombord på fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:390 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S).

8. Personalvårdsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:95 av Caroline Szyber (KD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:218 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:548 av Niclas Malmberg m.fl. (MP),

2016/17:823 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 7,

2016/17:1346 av Hanna Wigh (SD) yrkande 2,

2016/17:1359 av Alexandra Anstrell (M),

2016/17:1478 av Boriana Åberg (M),

2016/17:1492 av Åsa Coenraads och Mats Green (båda M),

2016/17:1513 av Margareta Cederfelt (M),

2016/17:1836 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2016/17:1879 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:1881 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:2045 av Stefan Jakobsson och Josef Fransson (båda SD),

2016/17:3132 av Cecilia Widegren och Mats Green (båda M),

2016/17:3141 av Cecilia Widegren (M) yrkande 6,

2016/17:3240 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) och

2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkande 8.

Reservation 10 (C, L)

9. Personaloptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3,

2016/17:2527 av Margareta Cederfelt (M) och

2016/17:3401 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).

Reservation 11 (M, C, L, KD)
Reservation 12 (SD)

10. Bilförmån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 47,

2016/17:1209 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2046 av Jan R Andersson (M) och

2016/17:2958 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 13 (C)
Reservation 14 (V)

11. Reseavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:362 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:445 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 48,

2016/17:1839 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2016/17:2051 av Jan R Andersson (M),

2016/17:2088 av Edward Riedl och Lotta Finstorp (båda M),

2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3,

2016/17:3102 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2016/17:3363 av Larry Söder (KD) och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 14.

Reservation 15 (C)
Reservation 16 (V)
Reservation 17 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 25
M 68 0 0 16
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 0 0 16 6
V 0 20 0 1
L 0 0 15 4
KD 0 0 11 5
- 0 0 0 2
Totalt 216 20 42 71


12. Hälsofrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:217 av Lotta Finstorp och Jenny Petersson (båda M),

2016/17:652 av Nina Lundström (L),

2016/17:1126 av Lars-Axel Nordell (KD),

2016/17:1401 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:2071 av Edward Riedl (M),

2016/17:2104 av Edward Riedl (M),

2016/17:2109 av Edward Riedl (M),

2016/17:2270 av Thomas Finnborg (M),

2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 7 och

2016/17:3131 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 18 (M)

13. Gåvor till ideell verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2052 av Jan R Andersson (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2461 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 3,

2016/17:2479 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 1 och

2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 19 (KD)

14. Utvärdering av att gåvoskatteavdraget avskaffats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 4.

Reservation 20 (M, C, L, KD)

15. Pensionssparande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1921 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

16. Uthyrning av bostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2516 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 1 och

2016/17:2864 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M).