Inkomstskatt

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU8)

Riksdagen sa nej till motioner om inkomstskatt av privatpersoner. Motionerna handlar bland annat om skatteskala och grundavdrag, särskild löneskatt för äldre som arbetar, hushållsskatteavdrag (HUS-avdrag), bil- och cykelförmån och utvärdering av effekterna av skatteförändringar. Andra områden är expertskatt, skatt för personer med sjuk- och aktivitetsstöd, reseavdrag och personalförmåner. Riksdagen hänvisar bland annat till att det fortfarande står bakom regeringens förslag på inriktning av skattepolitiken. Motionerna kommer från allmänna motionstiden 2017.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

146 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-16
Reservationer 23
Betänkande 2017/18:SkU8

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU8)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om inkomstskatt av privatpersoner. Motionerna handlar bland annat om skatteskala och grundavdrag, särskild löneskatt för äldre som arbetar, hushållsskatteavdrag (HUS-avdrag), bil- och cykelförmån och utvärdering av effekterna av skatteförändringar. Andra områden är expertskatt, skatt för personer med sjuk- och aktivitetsstöd, reseavdrag och personalförmåner. Skatteutskottet hänvisar bland annat till att det fortfarande står bakom regeringens förslag på inriktning av skattepolitiken. Motionerna kommer från allmänna motionstiden 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-26
Debatt i kammaren: 2018-03-27
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteskala, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:202 av Edward Riedl (M),

2017/18:234 av Anders Åkesson (C),

2017/18:364 av Nina Lundström (L),

2017/18:543 av Dennis Dioukarev (SD),

2017/18:570 av Anna Hagwall (-),

2017/18:1039 av Erik Andersson (M),

2017/18:1147 av Momodou Jallow m.fl. (V),

2017/18:1166 av Roland Utbult (KD),

2017/18:1232 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:1234 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:1276 av Finn Bengtsson och Jan Ericson (båda M),

2017/18:1294 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:1327 av Edward Riedl (M),

2017/18:1378 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2017/18:1407 av Adnan Dibrani m.fl. (S),

2017/18:1422 av Erik Andersson (M),

2017/18:1705 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:1745 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström (båda SD),

2017/18:1761 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2017/18:1762 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:1903 av Teres Lindberg (S),

2017/18:1908 av Annelie Karlsson (S),

2017/18:1998 av Sten Bergheden (M) yrkande 4,

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 38,

2017/18:2611 av John Widegren (M),

2017/18:2886 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2939 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:2985 av Sofia Fölster (M) yrkande 1,

2017/18:2997 av Johan Hultberg och Jesper Skalberg Karlsson (båda M),

2017/18:3083 av Isabella Hökmark (M),

2017/18:3147 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) yrkandena 1-3,

2017/18:3157 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2017/18:3287 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3288 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3304 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3324 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3380 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:3618 av Larry Söder (KD),

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1,

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 33 och

2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 1 11
M 0 77 0 6
SD 0 0 36 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 0 0 20 1
L 15 0 0 4
KD 0 0 15 1
- 0 0 2 3
Totalt 138 77 92 42


2. Utvärdering av effekterna av vissa skatteförändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3724 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkandena 1-4.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 14 1 1
- 2 0 0 3
Totalt 182 124 1 42


3. Särskild löneskatt för äldre som arbetar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:465 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:2900 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2017/18:2975 av Sofia Fölster (M) och

2017/18:3658 av Mikael Oscarsson (KD).

4. Expertskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2956 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10,

2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6 och

2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 7 (M)

5. Skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:582 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) och

2017/18:819 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S) yrkandena 1 och 2.

6. Skattefrihet för sjömän anställda på utländska fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:614 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S).

7. HUS-avdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:619 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:631 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:728 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-6,

2017/18:815 av Catharina Bråkenhielm (S) yrkande 2,

2017/18:818 av Johanna Haraldsson och Elin Lundgren (båda S),

2017/18:830 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2017/18:954 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:992 av Lars Beckman (M),

2017/18:1023 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 4,

2017/18:1044 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M),

2017/18:1084 av Krister Örnfjäder och Monica Haider (båda S),

2017/18:1220 av Annika Qarlsson (C) yrkandena 1-3,

2017/18:1305 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:1457 av Lena Hallengren m.fl. (S),

2017/18:1500 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2017/18:1532 av Lars Beckman (M),

2017/18:1706 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:1882 av Ola Johansson och Anders Åkesson (båda C) yrkande 2,

2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 3,

2017/18:2260 av Jan Ericson (M),

2017/18:2454 av Jan R Andersson (M),

2017/18:2465 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C),

2017/18:2477 av Marta Obminska (M),

2017/18:2509 av Ann-Britt Åsebol (M),

2017/18:2591 av Lotta Olsson (M),

2017/18:2592 av Lotta Olsson (M),

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 31,

2017/18:3093 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3218 av Sten Bergheden (M),

2017/18:3280 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 22,

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 13,

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 13 och

2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 7-9.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (KD)

8. Personalvårdsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:6 av Caroline Szyber (KD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:314 av Stefan Jakobsson (SD),

2017/18:376 av Nina Lundström (L),

2017/18:377 av Nina Lundström (L),

2017/18:404 av Bengt Eliasson och Said Abdu (båda L) yrkande 8,

2017/18:610 av Monica Green m.fl. (S),

2017/18:658 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:659 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:946 av Ola Johansson (C) yrkande 5,

2017/18:978 av Per Lodenius och Ola Johansson (båda C),

2017/18:999 av Lars Beckman (M),

2017/18:1179 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2017/18:1199 av Åsa Coenraads och Mats Green (båda M),

2017/18:1279 av Krister Hammarbergh (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1339 av Edward Riedl (M),

2017/18:1470 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C),

2017/18:2010 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:2322 av Cecilia Widegren (M) yrkande 6,

2017/18:3061 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3231 av Cecilia Widegren m.fl. (M),

2017/18:3290 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M),

2017/18:3467 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C),

2017/18:3617 av Larry Söder (KD),

2017/18:3830 av Maria Stockhaus (M) och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 50.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (C)

9. Reseavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP),

2017/18:810 av Edward Riedl (M),

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12,

2017/18:1190 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:1492 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2017/18:1966 av Lars Beckman (M),

2017/18:2415 av Jan R Andersson (M),

2017/18:2843 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 8,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 21 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 14 (C)
Reservation 15 (V)

10. Bil- och cykelförmån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:637 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) yrkande 5,

2017/18:2412 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2414 av Jan R Andersson (M),

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 18,

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 1 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 13 och 14.

Reservation 16 (C)
Reservation 17 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 274 15 18 42


11. Hälsofrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:730 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:804 av Edward Riedl (M),

2017/18:805 av Edward Riedl (M),

2017/18:806 av Edward Riedl (M),

2017/18:1306 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:1753 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:1812 av Lars-Axel Nordell (KD) och

2017/18:3032 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 18 (M)

12. Avgift till fackföreningar och arbetslöshetskassor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:620 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 29.

Reservation 19 (KD)

13. Personaloptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 0 77 6
SD 0 36 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 3
Totalt 192 38 77 42


14. Pensionssparande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1187 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

15. Gåvor till ideell verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1311 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2,

2017/18:2450 av Jan R Andersson (M),

2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 3 och 8,

2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 1 och

2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 22 (C)
Reservation 23 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 76 0 1 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 272 15 19 43