Inkomstskatt

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2020

Beslut

Nej motioner om inkomstskatt (SkU20)

Riksdagen sa nej till cirka 160 förslag från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om skatteskala, grundavdrag och skattereform. Andra områden är hushållsskatteavdrag, personalvårdsförmåner, reseavdrag, bil- och cykelförmån, avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor, personaloptioner, gåvor till ideell verksamhet och styrelsearvoden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

117 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-27
Reservationer 35
Betänkande 2019/20:SkU20

Nej motioner om inkomstskatt (SkU20)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 160 förslag från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om skatteskala, grundavdrag och skattereform. Andra områden är hushållsskatteavdrag, personalvårdsförmåner, reseavdrag, bil- och cykelförmån, avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor, personaloptioner, gåvor till ideell verksamhet och styrelsearvoden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-05
Debatt i kammaren: 2020-05-06
4

Beslut

Beslut: 2020-05-06
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteskala, grundavdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD),

2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 6,

2019/20:629 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:1148 av Lars Beckman (M),

2019/20:1163 av John Weinerhall (M),

2019/20:2185 av Lars-Arne Staxäng (M),

2019/20:2325 av Jamal El-Haj m.fl. (S) yrkande 2,

2019/20:2589 av Ann-Britt Åsebol m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:2680 av Ann-Sofie Alm (M),

2019/20:2719 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 19,

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14,

2019/20:2990 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 2 och 5,

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 29,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 20,

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 1 och 22,

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 2-6,

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 17,

2019/20:3285 av Jamal El-Haj m.fl. (S),

2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna (båda MP) yrkande 2 och

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 15 0 0 85
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 21 4 29 295


2. Skattereform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 9,

2019/20:642 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S),

2019/20:739 av Teres Lindberg (S),

2019/20:836 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2019/20:1031 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1166 av John Weinerhall (M),

2019/20:1418 av Olle Thorell m.fl. (S),

2019/20:2144 av Niklas Karlsson m.fl. (S),

2019/20:2258 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M) yrkande 2,

2019/20:2325 av Jamal El-Haj m.fl. (S) yrkande 1,

2019/20:2347 av Eva Lindh m.fl. (S) yrkande 2,

2019/20:2355 av Lars Jilmstad (M),

2019/20:2520 av Katarina Brännström (M),

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 12,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 21 och 22,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 44,

2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 16 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkandena 15 och 41.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 10 19 294


3. Expertskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:828 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:831 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2256 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 9 och

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 10 (M)

4. HUS-avdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:298 av Ingemar Kihlström (KD),

2019/20:426 av Annika Qarlsson (C),

2019/20:432 av Sofia Nilsson (C),

2019/20:488 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C) yrkande 4,

2019/20:500 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C),

2019/20:516 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) yrkande 2,

2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 13,

2019/20:832 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1150 av Lars Beckman (M),

2019/20:1414 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2019/20:1488 av Lotta Olsson (M),

2019/20:1573 av Jan R Andersson (M),

2019/20:1660 av Marta Obminska (M),

2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkande 1,

2019/20:1936 av David Josefsson (M),

2019/20:2347 av Eva Lindh m.fl. (S) yrkande 1,

2019/20:2598 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2019/20:2998 av Edward Riedl (M),

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 34,

2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:3173 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 10,

2019/20:3310 av Karolina Skog och Amanda Palmstierna (båda MP) yrkande 3 och

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (KD)

5. Personalvårdsförmåner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:92 av Clara Aranda (SD),

2019/20:197 av Rickard Nordin (C) yrkande 3,

2019/20:480 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C),

2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 22,

2019/20:1811 av Sten Bergheden (M),

2019/20:2257 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 8,

2019/20:2484 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2019/20:2486 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 6 och 7,

2019/20:2581 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 11,

2019/20:2753 av Lina Nordquist (L),

2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 7,

2019/20:2933 av Edward Riedl (M),

2019/20:2965 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3173 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 6 och 7.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)
Reservation 18 (KD)
Reservation 19 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 23 11 21 294


6. Hälsofrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:244 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:900 av Lars Beckman (M),

2019/20:1161 av John Weinerhall (M) och

2019/20:3173 av Markus Wiechel (SD) yrkande 8.

Reservation 20 (C)

7. Reseavdrag, avdrag för bosparande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:20 av Dennis Dioukarev (SD),

2019/20:184 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 13,

2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:402 av Solveig Zander (C) yrkande 1,

2019/20:629 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:693 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 7,

2019/20:837 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1034 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2019/20:1384 av Leif Nysmed m.fl. (S),

2019/20:1579 av Jan R Andersson (M),

2019/20:1762 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 15,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 35, 44 och 45,

2019/20:2912 av Edward Riedl (M),

2019/20:2913 av Edward Riedl (M),

2019/20:2914 av Edward Riedl (M),

2019/20:2932 av Edward Riedl (M),

2019/20:3085 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2019/20:3093 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 23 och 24,

2019/20:3173 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 17,

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 16 och

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (C)
Reservation 24 (KD)

8. Bil- och cykelförmån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1572 av Jan R Andersson och Lotta Finstorp (båda M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1576 av Jan R Andersson (M),

2019/20:1793 av Per Åsling (C),

2019/20:1935 av Lars Beckman (M),

2019/20:2532 av Kristina Yngwe (C),

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 19,

2019/20:2671 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 3,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 68 och

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 17 och 19.

Reservation 25 (M)
Reservation 26 (C)
Reservation 27 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 5 14 294


9. Avgift till fackföreningar, arbetslöshetskassor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:847 av Jamal El-Haj (S),

2019/20:2142 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19 och

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 28 (C)
Reservation 29 (KD)

10. Personaloptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:393 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:2675 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 1 och

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (SD)

11. Gåvor till ideell verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:186 av Helena Vilhelmsson (C),

2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 4,

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 21 och 22,

2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 10 och

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 32 (C)
Reservation 33 (KD)

12. Styrelsearvoden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:429 av Sofia Nilsson (C),

2019/20:2078 av Arman Teimouri (L),

2019/20:2508 av Hans Rothenberg (M),

2019/20:2534 av Kristina Yngwe (C) och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 47.

Reservation 34 (C)
Reservation 35 (L)