Inkomstskatt

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU18

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 april 2021

Nästa händelse: Justering 25 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

147 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-02-25
Justering: 2021-03-25
Trycklov: 2021-03-30
Betänkande 2020/21:SkU18
3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-07
Debatt i kammaren: 2021-04-08
4

Beslut

Beslut: 2021-04-08