Planerat tekniskt arbete

Under onsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Inkomstskatter, fastighetsbeskattning, m.m.

Skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 1998

Beslut

Inkomstskatter (SkU15)

Riksdagen avslog motioner i olika frågor angående beskattningen av enskilda personer, fastighetsbeskattning, m.m.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

83 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-27
Justering: 1998-02-10
Betänkande 1997/98:SkU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-04
4

Beslut

Beslut: 1998-03-11

Protokoll med beslut