Inkomstskatter, fastighetsbeskattning, m.m.

Skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 1998

Beslut

Inkomstskatter (SkU15)

Riksdagen avslog motioner i olika frågor angående beskattningen av enskilda personer, fastighetsbeskattning, m.m.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.