Inrättande av försvarsgrensstaber

Försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2018

Beslut

Ja till förslag om nya staber inom försvaret (FöU3)

Regeringen får möjlighet att inrätta tre nya organisationsenheter, så kallade försvarsgrensstaber, inom Försvarsmakten. Det handlar om en arméstab, en marinstab och en flygstab som ska placeras i Enköping, Haninge/Muskö respektive Uppsala. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En motivering för att ändra försvarets organisation är att säkerhetsläget i omvärlden har försämrats. De nya staberna ska öka robustheten och minska riskerna i försvarsledningens organisation genom att öka den geografiska spridningen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-13
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:FöU3

Ja till förslag om nya staber inom försvaret (FöU3)

Regeringen vill få möjlighet att inrätta tre nya organisationsenheter, så kallade försvarsgrensstaber, inom Försvarsmakten. Det handlar om en arméstab, en marinstab och en flygstab som ska placeras i Enköping, Haninge/Muskö respektive Uppsala. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

En motivering för att ändra försvarets organisation är att säkerhetsläget i omvärlden har försämrats. De nya staberna ska öka robustheten och minska riskerna i försvarsledningens organisation genom att öka den geografiska spridningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-15
Debatt i kammaren: 2018-12-17
4

Beslut

Beslut: 2018-12-18
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inrättande av försvarsgrensstaber

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta organisationsenheter i form av en arméstab, en marinstab och en flygstab i Försvarsmakten samt lokalisera dessa till Enköping, Haninge/Muskö respektive Uppsala.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:18.

2. Löpande rådgivning och utvärdering inför och under Försvarsmaktens omorganisation och utlokalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2999 av Allan Widman m.fl. (L).

Reservation 1 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 5
M 0 65 0 5
SD 56 0 0 6
C 0 29 0 2
V 27 0 0 1
KD 0 21 0 1
L 0 20 0 0
MP 15 0 0 1
Totalt 193 135 0 21