Insatser för att hantera omfattande elavbrott

Försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2008

Beslut

Insatser för att hantera omfattande elavbrott (FöU2)

Riksrevisionen har granskat om regeringen och Svenska kraftnät har ett tillräckligt underlag för att kunna förebygga omfattande elavbrott. Riksrevisionen har också granskat om statens åtgärder ger förutsättningar för att omfattande elavbrott kan hanteras. Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen begär att regeringen tar initiativ till att underlaget för att kunna förebygga omfattande elavbrott förbättras samt att regeringen vidtar åtgärder för att statens förmåga att hantera omfattande elavbrott förbättras. Riksdagen avslutade ärendet utan åtgärder. Detta eftersom regeringen redan arbetar med de frågor som Riksrevisionens styrelse tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på framställningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 4 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-10-28
Justering: 2008-10-30
Betänkande publicerat: 2008-10-30
Trycklov: 2008-10-30
Reservationer 1
Betänkande 2008/09:FöU2

Alla beredningar i utskottet

2008-10-28, 2008-10-21

Insatser för att hantera omfattande elavbrott (FöU2)

Riksrevisionen har granskat om regeringen och Svenska kraftnät har ett tillräckligt underlag för att kunna förebygga omfattande elavbrott. Riksrevisionen har också granskat om statens åtgärder ger förutsättningar för att omfattande elavbrott kan hanteras. Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen begär att regeringen tar initiativ till att underlaget för att kunna förebygga omfattande elavbrott förbättras samt att regeringen vidtar åtgärder för att statens förmåga att hantera omfattande elavbrott förbättras. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan åtgärder. Detta eftersom regeringen redan arbetar med de frågor som Riksrevisionens styrelse tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-19
4

Beslut

Beslut: 2008-11-20
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 november 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens styrelses framställning angående insatser för att hantera omfattande elavbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS14 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2007/08:Fö8, 2007/08:Fö9 yrkandena 1-3, 2007/08:Fö261 yrkandena 28 och 29 samt 2008/09:Fö293 yrkandena 40 och 41.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m830014
c24005
fp20008
kd20004
v02002
mp01603
Totalt147140062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag