Insolvens- och utsökningsrätt

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 januari 2014

Beslut

Nödvändigt med snabba lagändringar om skuldsanering (CU11)

Regeringen måste omgående lämna förslag till lagändringar som innebär att fler svårt skuldsatta låntagare ska kunna få hjälp med skuldsanering. Det anser riksdagen, som gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Beslutet innebär att utskottet säger ja till en motion från Socialdemokraterna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett motionsyrkande i denna del om ändringar i skuldsaneringslagen som rör kravet på kvalificerad insolvens och betalningsplanens längd. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2013-11-19, 2013-11-28

Nödvändigt med snabba lagändringar om skuldsanering (CU11)

Regeringen måste omgående lämna förslag till lagändringar som innebär att fler svårt skuldsatta låntagare ska kunna få hjälp med skuldsanering. Det anser civilutskottet, som föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Förslaget innebär att utskottet säger ja till en motion från Socialdemokraterna. Bakom förslaget till tillkännagivande står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.