Insolvens- och utsökningsrätt

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2017

Beslut

Riksdagen vill skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter (CU8)

Riksdagen uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att se över möjligheten att skärpa lagstiftningen mot så kallade fordonsmålvakter.

Fordonsmålvakt kallas en person som registreras som ägare till ett fordon i stället för den verklige ägaren. Upplägget används ofta för att den verklige ägaren ska slippa att betala skatter och avgifter, eftersom det är fordonsmålvakten som är betalningsskyldig. Fordonsmålvakterna har ofta stora skulder, vilket innebär svårigheter för myndigheterna att få in skatter och avgifter från dem.

Riksdagen uppmanade också regeringen i ett tillkännagivande att skyndsamt lägga fram förslag som förbättrar fastighetsägares möjligheter att få hjälp med att avlägsna otillåtna bosättningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att fastighetsägares möjligheter till handräckning av otillåtna bosättningar förbättras och bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör se över möjligheten att skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-12
Justering: 2017-02-21
Trycklov: 2017-02-23
Reservationer 12
Betänkande 2016/17:CU8

Civilutskottet vill skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter (CU8)

Civilutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över möjligheten att skärpa lagstiftningen mot så kallade fordonsmålvakter.

Fordonsmålvakt kallas en person som registreras som ägare till ett fordon i stället för den verklige ägaren. Upplägget används ofta för att den verklige ägaren ska slippa att betala skatter och avgifter, eftersom det är fordonsmålvakten som är betalningsskyldig. Fordonsmålvakterna har ofta stora skulder, vilket innebär svårigheter för myndigheterna att få in skatter och avgifter från dem.

Civilutskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt lägga fram förslag som förbättrar fastighetsägares möjligheter att få hjälp med att avlägsna otillåtna bosättningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-28
Debatt i kammaren: 2017-03-01
4

Beslut

Beslut: 2017-03-02
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrade regler för handräckning av otillåtna bosättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att fastighetsägares möjligheter till handräckning av otillåtna bosättningar förbättras och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2304 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4,

2016/17:3229 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 41,

bifaller delvis motionerna

2015/16:1051 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (båda M),

2015/16:1119 av Boriana Åberg (M),

2015/16:1160 av Patrick Reslow (M),

2015/16:1203 av Mikael Cederbratt och Annicka Engblom (båda M),

2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkande 13,

2015/16:1759 av Gunilla Nordgren (M),

2015/16:1763 av Ulf Berg och Gunilla Nordgren (båda M),

2015/16:1877 av Fredrik Schulte (M) yrkande 1,

2015/16:2530 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3,

2015/16:2755 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2015/16:2828 av Markus Wiechel (SD),

2015/16:3015 av Staffan Danielsson (C) yrkande 1,

2016/17:1526 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:1793 av Fredrik Schulte (M) yrkande 1,

2016/17:1821 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 5,

2016/17:1977 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C) yrkande 1,

2016/17:2239 av Maria Malmer Stenergard (M),

2016/17:2279 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2016/17:2296 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:2300 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 4 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 52 och 53 samt

avslår motion

2016/17:2771 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 98 0 14
M 70 0 0 14
SD 39 0 0 8
MP 2 18 0 5
C 21 0 0 1
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 163 134 0 52


2. Skuldsanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1770 av Jörgen Andersson (M),

2015/16:2704 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 9 och 10,

2015/16:2789 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 2,

2016/17:1459 av Lotta Olsson (M),

2016/17:1572 av Jörgen Andersson (M),

2016/17:2861 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L),

2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 6 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 47.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 70 0 14
SD 39 0 0 8
MP 20 0 0 5
C 0 21 0 1
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 177 120 0 52


3. Budget- och skuldrådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:186 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 2,

2015/16:2704 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:2789 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 1 och

2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 70 0 14
SD 39 0 0 8
MP 20 0 0 5
C 21 0 0 1
V 18 0 0 3
L 0 0 15 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 212 70 15 52


4. Löneutmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2789 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 4.

Reservation 5 (L)

5. Åtgärder mot överskuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:186 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 1, 3 och 4,

2015/16:883 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1170 av Cecilia Magnusson och Ulf Berg (båda M),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 26,

2015/16:2050 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 4,

2016/17:2371 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 4,

2016/17:2683 av Cecilia Magnusson (M),

2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 4 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 46.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 1 14
M 0 0 70 14
SD 0 39 0 8
MP 20 0 0 5
C 21 0 0 1
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 1 0 1
Totalt 154 40 103 52


6. Företagsrekonstruktion och skuldsanering för företagare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:744 av Anders Ahlgren och Staffan Danielsson (båda C),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 27,

2015/16:2294 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1-3,

2015/16:2401 av Johan Hedin m.fl. (C),

2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 5,

2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 6 och

2016/17:3186 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5.

7. Preskriptionsavbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2704 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 13 och

2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 10 (M)

8. Fordonsrelaterade skulder och fordonsmålvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se över möjligheten att skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 14 och

bifaller delvis motion

2016/17:2737 av Hans Hoff (S).

Reservation 11 (S, MP, V)

9. Försäljning av utmätt egendom i allmänna mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2633 av Maria Malmer Stenergard (M) yrkande 2 och

2016/17:3158 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 12 (M)

10. Arbetsgivarintyg vid konkurs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:611 av Patrik Engström m.fl. (S).