Integration

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2015

Beslut

Olika frågor om integration (AU9)

Regeringen har lämnat fyra skrivelser till riksdagen som behandlar olika rapporter från Riksrevisionen om integration. Det är Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet, Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens, Riksrevisionens rapport om etableringslotsar och Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända.

Arbetsmarknadsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, konstaterar att regeringen redogör för åtgärder som planeras och som gjorts på integrationsområdet, med anledning av vad Riksrevisionen rekommenderar i sina rapporter och vad som framförts i motionsförslag.

Riksdagen lade skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena. Riksdagen sa nej till motioner om bland annat etableringsuppdraget, invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden och etableringsersättning.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelserna läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 4 skrivelser

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-23
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-09
Reservationer 6
Betänkande 2014/15:AU9

Olika frågor om integration (AU9)

Regeringen har lämnat fyra skrivelser till riksdagen som behandlar olika rapporter från Riksrevisionen om integration. Det är Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet, Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens, Riksrevisionens rapport om etableringslotsar och Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända.

Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att regeringen redogör för åtgärder som planeras och som gjorts på integrationsområdet, med anledning av vad Riksrevisionen rekommenderar i sina rapporter och vad som framförts i motionsförslag.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om bland annat etableringsuppdraget, invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden och etableringsersättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-12
Debatt i kammaren: 2015-06-15
4

Beslut

Beslut: 2015-06-16
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3021 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkandena 1-4,

2014/15:79 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 7 och 9,

2014/15:574 av Kerstin Lundgren (C),

2014/15:1348 av Kristina Yngwe och Johanna Jönsson (C) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1924 av Teres Lindberg (S) och

2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 7 och

lägger skrivelse 2014/15:31 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

2. Etableringsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:79 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 4-6 och 8,

2014/15:3013 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:964 av Jan Ericson (M) och

2014/15:2267 av Amir Adan (M) samt

lägger skrivelse 2014/15:23 till handlingarna.

3. Samhällsorientering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2597 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (SD) yrkandena 1-5.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 266 43 0 40


4. Nyanlända invandrares kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3015 av Paula Bieler (SD) yrkandena 1-3,

2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 5,

2014/15:311 av Serkan Köse (S),

2014/15:801 av Lena Ek och Per Åsling (C),

2014/15:824 av Rickard Nordin (C),

2014/15:907 av Michael Svensson (M),

2014/15:1727 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1,

2014/15:1733 av Arhe Hamednaca (S),

2014/15:1778 av Annie Lööf (C) och

2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4 och

lägger skrivelse 2014/15:19 till handlingarna.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 266 43 0 40


5. Nyanlända invandrare och instegsjobb

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 103 0 0 10
M 0 76 0 8
SD 43 0 0 6
MP 18 1 0 6
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 184 125 0 40


6. Det civila samhället i integrationsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2397 av Robert Halef (KD) och

2014/15:36 av Sven-Olof Sällström (SD) samt

lägger skrivelse 2013/14:244 till handlingarna.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 0 43 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 252 14 43 40