Integration

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2017

Beslut

Nej till motioner om integration (AU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om integration. Förslagen handlar om mottagande och insatser under asyltiden, insatser inom etableringsuppdraget, nyanlända invandrares kompetens och samhällsinformation.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-19
Justering: 2017-02-23
Trycklov: 2017-02-24
Reservationer 15
Betänkande 2016/17:AU6

Nej till motioner om integration (AU6)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om integration. Förslagen handlar om mottagande och insatser under asyltiden, insatser inom etableringsuppdraget, nyanlända invandrares kompetens och samhällsinformation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-28
Debatt i kammaren: 2017-03-01
4

Beslut

Beslut: 2017-03-01
4 förslagspunkter, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mottagande och insatser under asyltiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1316 av Maria Ferm (MP),

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 14 och 36,

2016/17:2907 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD),

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 1, 2 och 38 samt

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 20 2
V 0 0 17 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 1 0 1
Totalt 235 41 37 36


2. Insatser inom etableringsuppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:295 av Amir Adan (M),

2016/17:830 av Michael Svensson (M),

2016/17:1068 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 6, 12, 14 och 16,

2016/17:1624 av Johan Andersson m.fl. (S),

2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S) yrkandena 1, 3 och 6,

2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) yrkande 7,

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 3, 10, 19, 20, 22 och 23,

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 14,

2016/17:2513 av Fredrik Eriksson (SD),

2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M),

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 4, 14, 40 och 41,

2016/17:3003 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C),

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 13 och 14,

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 21 och 22,

2016/17:3344 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1 och 3 samt

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 7, 16 och 26.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 0 0 40 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 20 2
V 0 0 17 4
L 1 0 16 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 1 1
Totalt 144 75 94 36


3. Nyanlända invandrares kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1068 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 3 och 4,

2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S) yrkande 2,

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 24 och

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 11, 15, 16, 22 och 23.

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 1 8
M 75 0 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 20 2
V 0 0 17 4
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 258 17 38 36


4. Samhällsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 3,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21,

2016/17:1243 av Lotta Olsson (M),

2016/17:2041 av Stefan Jakobsson (SD),

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 21,

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 19 och 29,

2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 20 2
V 0 0 17 4
L 0 0 17 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 184 75 54 36