Integration

Arbetsmarknadsutskottets bet 2017/18:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2018

Beslut

Ökade aktivitetskrav för nyanländas etableringsersättning behövs (AU7)

Etableringsersättningen för nyanlända borde sänkas i större omfattning för den som utan giltiga skäl inte deltar i insatser i etableringsprogrammet, till exempel i svenskundervisning och samhällsorientering.

I dag kan den som är nyanländ i Sverige och som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram få etableringsersättning från Försäkringskassan. Personer som är inskrivna i programmet kan vid behov varnas eller stängas av från sin ersättning. Men kopplingen mellan deltagandet i programmet och rätten att få ersättning borde tydliggöras mer. Aktivitetskravet borde öka och etableringsersättningen sänkas i större omfattning för personer som utan giltiga skäl inte deltar i etableringsinsatserna. Riksdagen uppmanar regeringen, i ett tillkännagivande, att öka aktivitetskravet i etableringsersättningen.

Förslaget om tillkännagivande kommer från motioner inom området integration från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör stärka aktivitetskraven under etableringstiden genom att i större utsträckning sänka etableringsersättningen för den som utan giltigt skäl inte deltar i etableringsinsatser. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-01
Justering: 2018-03-01
Trycklov: 2018-03-01
Reservationer 20
bet 2017/18:AU7

Ökade aktivitetskrav för nyanländas etableringsersättning behövs (AU7)

Etableringsersättningen för nyanlända borde sänkas i större omfattning för den som utan giltiga skäl inte deltar i insatser i etableringsprogrammet, till exempel i svenskundervisning och samhällsorientering.

I dag kan den som är nyanländ i Sverige och som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram få etableringsersättning från Försäkringskassan. Personer som är inskrivna i programmet kan vid behov varnas eller stängas av från sin ersättning. Men kopplingen mellan deltagandet i programmet och rätten att få ersättning borde tydliggöras mer. Aktivitetskravet borde öka och etableringsersättningen sänkas i större omfattning för personer som utan giltiga skäl inte deltar i etableringsinsatserna. Det anser arbetsmarknadsutskottet som vill att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att öka aktivitetskravet i etableringsersättningen.

Förslaget om tillkännagivande kommer från motioner inom området integration från allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-06
Debatt i kammaren: 2018-03-07
4

Beslut

Beslut: 2018-03-07
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Insatser under asyltiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 3, 21 och 24.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 38 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 210 71 19 49


2. Tidig kompetenskartläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7 och

2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 38 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 179 121 0 49


3. Mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1671 av Maria Ferm (MP) yrkandena 7 och 8,

2017/18:1814 av Marie Granlund m.fl. (S),

2017/18:1816 av Hanna Westerén (S),

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 9 och 21,

2017/18:2969 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:3243 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3342 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

2017/18:3461 av Ida Drougge (M) yrkandena 1-3,

2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 15 och 16,

2017/18:3638 av Fredrik Eriksson (SD),

2017/18:3639 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD),

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 13 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 1 2 12
M 0 0 71 12
SD 0 38 0 7
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 0 0 15 6
L 17 0 0 2
KD 0 0 14 2
- 0 2 0 3
Totalt 158 41 102 48


4. Ansvaret för etableringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 10 och

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (C)

5. Stärkta aktivitetskrav under etableringstiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör stärka aktivitetskraven under etableringstiden genom att i större omfattning sänka etableringsersättningen för den som utan giltigt skäl inte deltar i etableringsinsatser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8 och

bifaller delvis motionerna

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8 och

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 10 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 101 0 12
M 71 0 0 12
SD 38 0 0 7
MP 1 23 0 1
C 19 0 0 3
V 0 15 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 162 139 0 48


6. Utbildning, arbete och företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:563 av Anna Hagwall (-),

2017/18:933 av Johan Andersson m.fl. (S),

2017/18:1671 av Maria Ferm (MP) yrkande 11,

2017/18:1970 av Lars Beckman (M),

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1, 4, 5 och 10,

2017/18:3045 av Sofia Fölster (M) yrkande 1,

2017/18:3226 av Michael Svensson (M),

2017/18:3322 av Erik Ottoson (M) yrkande 1,

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 19-21,

2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 13,

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 2,

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 19 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (L)
Reservation 14 (KD)

7. Nyanlända kvinnors etablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 11-13,

2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3322 av Erik Ottoson (M) yrkande 2,

2017/18:3487 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C),

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 14 och 15,

2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 18 och

2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (L)

8. De frivilliga försvarsorganisationerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 14.

Reservation 17 (M, C, L, KD)

9. Samhällsinformation och samhällsorientering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2564 av Lotta Olsson (M),

2017/18:2964 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 1,

2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 15 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)

10. Uppföljning av deltagande i samhällsorientering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 9.

Reservation 20 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 69 1 13
SD 38 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 178 119 1 51