Integration

Arbetsmarknadsutskottets bet 2018/19:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om integration (AU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om integration. Anledningen är bland annat att arbete pågår på området samt att vissa frågor omfattas av den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP som ingicks i januari 2019.

Motionerna handlar bland annat om insatser under asyltiden, frågor om mottagande och etablering av nyanlända invandrare, samhällsinformation och samhällsorientering samt civilsamhällets betydelse för integrationen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-21
Reservationer 17
bet 2018/19:AU7

Nej till motioner om integration (AU7)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om integration. Anledningen är bland annat att arbete pågår på området samt att vissa frågor omfattas av den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP som ingicks i januari 2019.

Motionerna handlar bland annat om insatser under asyltiden, frågor om mottagande och etablering av nyanlända invandrare, samhällsinformation och samhällsorientering samt civilsamhällets betydelse för integrationen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Insatser under asyltiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:523 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) yrkande 1,

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 15,

2018/19:1436 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 3,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 6,

2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 8 och

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (KD)

2. Mottagandet av nyanlända invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 25,

2018/19:1173 av Patrik Engström m.fl. (S),

2018/19:1431 av Josefin Malmqvist (M),

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 12.1,

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 9,

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 35 och

2018/19:2990 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 1 7
M 63 0 0 7
SD 0 58 0 4
C 0 0 29 2
V 1 0 27 0
KD 0 0 22 0
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 188 58 79 24


3. Nyanlända invandrares etablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 11, 20 och 22,

2018/19:990 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:1398 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 6,

2018/19:1615 av Marlene Burwick (S),

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 15,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 13,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkandena 12.2, 14 och 18,

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 7,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 6, 7, 9 och 17.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 62 0 8
SD 58 0 0 4
C 29 0 0 2
V 0 0 28 0
KD 0 0 22 0
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 212 62 50 25


4. Särskilt om nyanlända kvinnors etablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 2,

2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 13 och 14,

2018/19:2595 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2018/19:2723 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C),

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 10 (M, KD)
Reservation 11 (V)

5. Särskilt om samhällsorientering och samhällsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:174 av Hans Eklind och Lars Adaktusson (båda KD) yrkande 3,

2018/19:1436 av Josefin Malmqvist (M) yrkandena 1, 2 och 4-6,

2018/19:1628 av Lotta Olsson (M),

2018/19:2692 av Henrik Vinge m.fl. (SD),

2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 7,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 19, 20 och 25,

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18 och

2018/19:2932 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD)

6. Civilsamhällets betydelse för integrationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1441 av Kristina Axén Olin (M),

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 19,

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 4 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 25 och 26.

Reservation 15 (C)
Reservation 16 (KD)
Reservation 17 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 0 29 0 2
V 28 0 0 0
KD 0 0 22 0
L 0 0 18 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 256 29 40 24