Integration

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2022

Beslut

Nej till motioner om integration (AU9)

Riksdagen sa nej till cirka 110 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om integration. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i de frågor motionerna tar upp.

Förslagen handlar bland annat om bosättningslagen, etableringsprogrammet och etableringsinsatserna samt om integrationskapacitet och utsatta områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-03-22

Nej till motioner om integration (AU9)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 110 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om integration. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i de frågor motionerna tar upp.

Förslagen handlar bland annat om bosättningslagen, etableringsprogrammet och etableringsinsatserna samt om integrationskapacitet och utsatta områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.