Integrationspolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2002/03:SFU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2003

Beslut

Motioner om integrationspolitik (SfU7)

Riksdagen avslog motioner bl.a. från allmänna motionstiden 2002 om integrationspolitik. Motionerna handlar bl.a. om mål och grunder för integrationspolitiken, introduktion för nyanlända invandrare, utvecklingen i storstadsregionerna, etnisk diskriminering samt kvinnor och flickor med utländsk bakgrund. Andra motioner handlar om svenskt medborgarskap när det gäller frågor om bl.a. krav på bosättningstid och kunskaper i svenska, medborgarskapsceremonier och säkerhetsärenden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om integrationspolitik (SfU7)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner bl.a. från allmänna motionstiden 2002 om integrationspolitik. Motionerna handlar bl.a. om mål och grunder för integrationspolitiken, introduktion för nyanlända invandrare, utvecklingen i storstadsregionerna, etnisk diskriminering samt kvinnor och flickor med utländsk bakgrund. Andra motioner handlar om svenskt medborgarskap när det gäller frågor om bl.a. krav på bosättningstid och kunskaper i svenska, medborgarskapsceremonier och säkerhetsärenden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.