Integritets- och sekretessfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

Nej till motioner om integritets- och sekretessfrågor (KU25)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 som rör frågor om integritet och sekretess. Motionerna handlar bland annat om en ny myndighet för integritetsskydd, skyddet för den personliga integriteten inom EU, tystnadsplikt för tolkar och insyn i apoteksverksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

66 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-04-03
Justering: 2014-04-10
Betänkande publicerat: 2014-04-16
Trycklov: 2014-04-16
Reservationer 5
Betänkande 2013/14:KU25

Alla beredningar i utskottet

2014-04-03, 2014-03-27

Nej till motioner om integritets- och sekretessfrågor (KU25)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 som rör frågor om integritet och sekretess. Motionerna handlar bland annat om en ny myndighet för integritetsskydd, skyddet för den personliga integriteten inom EU, tystnadsplikt för tolkar och insyn i apoteksverksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-29
Debatt i kammaren: 2014-05-05
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
20 förslagspunkter, 8 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Integritetsskyddsmyndighet och integritetsskyddskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K269 av Jens Holm m.fl. (V),
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 65,
2013/14:K202 av Lena Olsson m.fl. (V),
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 82 och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 10.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M98009
MP02104
FP17007
C20003
SD18002
V01900
KD18001
Totalt26740042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


1. Integritetsskyddsmyndighet och integritetsskyddskommission

Utskottets förslag:

Reservation 1 (MP, V)

2. Personlig integritet

Utskottets förslag:

Reservation 2 (MP, V)

2. Personlig integritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K203 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V),
2013/14:K255 av Abdirizak Waberi (M),
2013/14:K348 av Gunnar Andrén (FP) yrkande 2 och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 9, 12, 19-21 och 23.

Reservation 2 (MP, V)

3. Skyddet för den personliga integriteten inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 11.

3. Skyddet för den personliga integriteten inom EU

Utskottets förslag:

4. Tystnadsplikt för tolkar

Utskottets förslag:

4. Tystnadsplikt för tolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K388 av Lars-Axel Nordell (KD).

5. Insyn i apoteksverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So206 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:So214 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 3 (V)

5. Insyn i apoteksverksamhet

Utskottets förslag:

Reservation 3 (V)

6. Sekretessbrytande bestämmelser för SOS Alarm

Utskottets förslag:

Reservation 4 (SD)

6. Sekretessbrytande bestämmelser för SOS Alarm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K368 av Christer Engelhardt m.fl. (S) och
2013/14:K381 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 4 (SD)

7. Forskares tillgång till sekretessbelagda uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K366 av Finn Bengtsson och Hans Wallmark (båda M).

7. Forskares tillgång till sekretessbelagda uppgifter

Utskottets förslag:

8. Sekretessen för uppgifter i de s.k. Stasiarkiven

Utskottets förslag:

Reservation 5 (SD)

8. Sekretessen för uppgifter i de s.k. Stasiarkiven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K259 av Kent Ekeroth och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkande 2 och
2012/13:K368 av Thoralf Alfsson och Jonas Åkerlund (båda SD) yrkandena 1-5.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M98009
MP21004
FP17007
C20003
SD01802
V19000
KD18001
Totalt28918042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Sekretessen för bilder på misstänkta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K265 av Lars-Arne Staxäng (M).

9. Sekretessen för bilder på misstänkta

Utskottets förslag:

10. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:

10. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K223 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (båda SD),
2012/13:K273 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-3,
2012/13:K278 av Christer Adelsbo (S),
2012/13:K352 av Gunnar Andrén och Mathias Sundin (båda FP),
2012/13:T447 av Gunnar Andrén och Mathias Sundin (båda FP),
2013/14:K260 av Ulf Berg (M),
2013/14:K268 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 1 och 2,
2013/14:K269 av Penilla Gunther (KD),
2013/14:K325 av Peter Persson och Anders Karlsson (båda S),
2013/14:K343 av Margareta Larsson (SD),
2013/14:K348 av Gunnar Andrén (FP) yrkande 1,
2013/14:K360 av Johan Hultberg (M),
2013/14:K372 av Christer Adelsbo (S),
2013/14:K376 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-3,
2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 24 och
2013/14:Ub474 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 3.