Integritetsfrågor m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2011/12:KU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2012

Beslut

Regeringens skrivelse om sekretess för uppgifter från Stasiarkiv (KU9)

Regeringen har lämnat en skrivelse om offentlighet och sekretess för uppgifterna hos Säkerhetspolisen från de så kallade Stasiarkiven. Uppgifterna gäller enskilda svenskars misstänkta samröre med den östtyska säkerhets- och underrättelsetjänsten. Konstitutionsutskottet ser positivt på regeringens hantering av frågan och de samtal som har genomförts med företrädare för samtliga riksdagspartier. Genom samtalen har en samsyn uppnåtts i frågorna om offentlighet och sekretess för uppgifterna. Riksdagen ställde sig bakom de bedömningar som regeringen redovisar i skrivelsen och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om integritetsfrågor. Motionerna handlar bland annat om offentlighetsprincipen och skyddet av den personliga integriteten, kränkningar på internet, Datainspektionens uppgifter, behandlingen av personuppgifter inom kriminalvården och en föreslagen lag om allmän kommunikationshemlighet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-04-10
Justering: 2012-04-17
Betänkande publicerat: 2012-04-24
Trycklov: 2012-04-24
Reservationer 3
bet 2011/12:KU9

Alla beredningar i utskottet

2012-04-10, 2012-03-27

Regeringens skrivelse om sekretess för uppgifter från Stasiarkiv (KU9)

Regeringen har lämnat en skrivelse om offentlighet och sekretess för uppgifterna hos Säkerhetspolisen från de så kallade Stasiarkiven. Uppgifterna gäller enskilda svenskars misstänkta samröre med den östtyska säkerhets- och underrättelsetjänsten. Konstitutionsutskottet ser positivt på regeringens hantering av frågan och de samtal som har genomförts med företrädare för samtliga riksdagspartier. Genom samtalen har en samsyn uppnåtts i frågorna om offentlighet och sekretess för uppgifterna. Utskottet ställer sig bakom de bedömningar som regeringen redovisar i skrivelsen och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Konstitutionsutskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om integritetsfrågor. Motionerna handlar bland annat om offentlighetsprincipen och skyddet av den personliga integriteten, kränkningar på internet, Datainspektionens uppgifter, behandlingen av personuppgifter inom kriminalvården och en föreslagen lag om allmän kommunikationshemlighet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-03
4

Beslut

Beslut: 2012-05-03
14 förslagspunkter, 11 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Offentlighetsprincipen och skyddet av den personliga integriteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K276 av Katarina Brännström (M),
2010/11:K348 av Cecilia Widegren (M) och
2011/12:K334 av Gunnar Andrén (FP).

2. Kränkningar på internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K294 av Karin Enström (M) och
2010/11:K336 av Otto von Arnold (KD).

3. Datainspektionens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T275 av Eva-Lena Jansson (S) yrkande 4,
2011/12:K306 av Betty Malmberg (M) och
2011/12:K338 av Gunnar Andrén (FP).

4. Personlig integritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K236 av Gunnar Andrén (FP),
2010/11:K268 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 1 och 2,
2010/11:K320 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2010/11:K372 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M),
2011/12:K291 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:K335 av Gunnar Andrén (FP).

5. Gruppsekretess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K360 av Christer Adelsbo (S) och
2011/12:K342 av Christer Adelsbo (S).

6. Sekretess vid ansökan om tjänst inom offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:K399 av Ulf Berg och Lena Asplund (båda M).

7. Sekretess i vårdnadsutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K354 av Margareta Sandstedt (SD).

8. Sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K244 av Johan Pehrson (FP).

9. Patientintegritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:K417 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M).

10. Sekretessbrytande bestämmelse för SOS Alarm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K369 av Christer Engelhardt m.fl. (S).

11. Lag om allmän kommunikationshemlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K420 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) och
2011/12:K315 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M940013
MP19006
FP21003
C19004
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt28418047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Behandlingen av personuppgifter inom kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K382 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M940013
MP19006
FP21003
C19004
SD01900
V18001
KD16003
-0001
Totalt28319047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Offentlighet i skolor med enskild huvudman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K391 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (båda SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M940013
MP19006
FP21003
C19004
SD01900
V18001
KD16003
-0001
Totalt28219048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Sekretessen för de s.k. Stasiarkiven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K223 av Thoralf Alfsson och Jonas Åkerlund (båda SD),
2011/12:K259 av Kent Ekeroth och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkande 1,
2011/12:K305 av Mikael Oscarsson (KD) och
2011/12:K353 av Staffan Danielsson (C) samt
lägger skrivelse 2011/12:67 till handlingarna.