Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsutskottets bet 2018/19:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2019

Beslut

Skyddet av integritet vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet har granskats (FöU5)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten är en del av Sveriges försvar och skydd mot terrorism och är reglerad i lag. Endast signalspaningsmyndigheten Försvarets radioanstalt, FRA, får inhämta signaler elektroniskt. Med andra ord har FRA möjlighet att utforska och övervaka viss data- och teletrafik. Inhämtningen får dock inte avse signaler mellan en avsändare och mottagare som båda befinner sig i Sverige. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens, Siun, uppgift är att kontrollera att verksamheten följer gällande lagar och att alla spaningar som görs skyddar den enskildas personliga integritet. Siun har i sin granskning ingenting att anmärka på.

Regeringen konstaterar att integritetsskyddet vid signalspaning i underrättelseverksamheten har skötts enligt lagar och förordningar. Vidare välkomnar regeringen den dialog om förbättringsåtgärder som löpande förs mellan Siun och FRA.

Riksdagen delar regeringens bedömning och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till motioner som rör försvarsunderrättelseverksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-14
Justering: 2019-02-28
Trycklov: 2019-02-28
Reservationer 4
bet 2018/19:FöU5

Alla beredningar i utskottet

2019-02-14, 2019-02-07

Skyddet av integritet vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet har granskats (FöU5)

Försvarsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten är en del av Sveriges försvar och skydd mot terrorism och är reglerad i lag. Endast signalspaningsmyndigheten Försvarets radioanstalt, FRA, får inhämta signaler elektroniskt. Med andra ord har FRA möjlighet att utforska och övervaka viss data- och teletrafik. Inhämtningen får dock inte avse signaler mellan en avsändare och mottagare som båda befinner sig i Sverige. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens, Siun, uppgift är att kontrollera att verksamheten följer gällande lagar och att alla spaningar som görs skyddar den enskildas personliga integritet. Siun har i sin granskning ingenting att anmärka på.

Regeringen konstaterar att integritetsskyddet vid signalspaning i underrättelseverksamheten har skötts enligt lagar och förordningar. Vidare välkomnar regeringen den dialog om förbättringsåtgärder som löpande förs mellan Siun och FRA.

Försvarsutskottet delar regeringens bedömning och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner som rör försvarsunderrättelseverksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
4

Beslut

Beslut: 2019-03-13
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 mars 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:70 till handlingarna.

2. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3005 av Roger Richtoff m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 61 1 0 8
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 23 0 0 5
KD 20 0 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 252 59 0 38


3. Stärkande av underrättelseförmågan i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 2 (M)

4. Översyn av signalspaningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. (M).

Reservation 3 (M, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 23 0 0 5
KD 0 20 0 2
L 0 14 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 215 96 0 38


5. Utredning om tillgången till utlandsunderrättelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 35.

Reservation 4 (KD)