Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 mars 2021

Nästa händelse: Justering 11 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-23
Justering: 2021-03-11
Trycklov: 2021-03-15
Betänkande 2020/21:FöU5

Alla beredningar i utskottet

2021-02-23, 2021-02-11
3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-17
Debatt i kammaren: 2021-03-18
4

Beslut

Beslut: 2021-03-18