Internationell hållbar utveckling

Utrikesutskottets bet 2011/12:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2012

Beslut

FN:s konferens om hållbar utveckling 2012 (UU12)

Riksdagen sa på utrikesutskottets förslag nej till motioner om internationella klimatfrågor och biologisk mångfald från de allmänna motionstiderna 2010 och 2011.

I sitt beslutsunderlag har utskottet gjort ett antal överväganden inför FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro den 20-22 juni 2012, även kallad Rio+20. Konferensen har två teman, grön ekonomi inom ramen för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling samt det internationella ramverket för hållbar utveckling.

När det gäller det första temat understryker utskottet att mötet bör fokusera på konkreta åtaganden som omfattar samtliga länder, snarare än på ett omfattande slutdokument utan tydliga mål. I fråga om det andra temat betonar utskottet att FN:s sätt att arbeta måste reformeras kontinuerligt och anpassas till förändringar i omvärlden för att organisationen ska kunna behålla sin trovärdighet och fungera som en pådrivande kraft. Det är viktigt att mötet når resultat på detta område. Utskottet välkomnar också regeringens ambition att Riomötet ska besluta om att inleda en process för att lägga fast principerna för utformningen av globala hållbarhetsmål som världen kan enas om senast 2015.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-03-27
Justering: 2012-03-29
Betänkande publicerat: 2012-04-10
Trycklov: 2012-04-10
Reservationer 2
bet 2011/12:UU12

Alla beredningar i utskottet

2012-03-27, 2012-03-22, 2012-02-23, 2011-12-15

FN:s konferens om hållbar utveckling 2012 (UU12)

Utrikesutskottet har i ett motionsbetänkande gjort ett antal överväganden inför FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro den 20-22 juni 2012, även kallad Rio+20. Konferensen har två teman, grön ekonomi inom ramen för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling samt det internationella ramverket för hållbar utveckling.

När det gäller det första temat understryker utskottet att mötet bör fokusera på konkreta åtaganden som omfattar samtliga länder, snarare än på ett omfattande slutdokument utan tydliga mål. I fråga om det andra temat betonar utskottet att FN:s sätt att arbeta måste reformeras kontinuerligt och anpassas till förändringar i omvärlden för att organisationen ska kunna behålla sin trovärdighet och fungera som en pådrivande kraft. Det är viktigt att mötet når resultat på detta område. Utskottet välkomnar också regeringens ambition att Riomötet ska besluta om att inleda en process för att lägga fast principerna för utformningen av globala hållbarhetsmål som världen kan enas om senast 2015.

Utskottet föreslår i övrigt att riksdagen säger nej till motionerna som tas upp i betänkandet. De är från allmänna motionstiderna 2010 och 2011 och handlar om internationella klimatfrågor och biologisk mångfald.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-18
4

Beslut

Beslut: 2012-04-18
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Internationellt klimatarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U306 yrkandena 18, 66 och 79, 2011/12:U315 yrkandena 20 och 67 samt 2011/12:MJ407 yrkandena 9-11 och 20.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M940013
MP02005
FP20004
C16007
SD18001
V01504
KD16003
-0001
Totalt164129056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U216 och 2011/12:Fö214 yrkande 6.

Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M940013
MP02005
FP20004
C16007
SD18001
V15004
KD16003
-0001
Totalt27320056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U235, 2010/11:MJ218 yrkande 2, 2011/12:U214 yrkande 3 och 2011/12:U324.