Internationella försvarssamarbeten

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU5

Planerat beslutsdatum: 21 april 2021

Nästa händelse: Beredning 18 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-25
Justering: 2021-04-08
Trycklov: 2021-04-13
Betänkande 2020/21:UFöU5

Alla beredningar i utskottet

2021-03-25, 2021-03-18
3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-20
Debatt i kammaren: 2021-04-21
4

Beslut

Beslut: 2021-04-21