Internationella freds- och hjälpinsatser

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2003

Beslut

Internationella freds- och hjälpinsatser (UU5)

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag om internationella freds- och hjälpinsatser. Revisorerna förslag behandlar beslutsprocesser, anslagsrelaterade frågor, redovisning av insatser, resultatanalys samt rekrytering och meritvärdering vid internationella freds- och hjälpinsatser.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på revisorernas förslag. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2003-01-21, 2003-03-04

Internationella freds- och hjälpinsatser (UU5)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag om internationella freds- och hjälpinsatser. Revisorerna förslag behandlar beslutsprocesser, anslagsrelaterade frågor, redovisning av insatser, resultatanalys samt rekrytering och meritvärdering vid internationella freds- och hjälpinsatser. Utskottet gör sitt ställningstagande med hänvisning till att initiativ för att uppnå förbättringar på de områden som revisorerna har undersökt redan har tagits och till att ett antal åtgärder som ligger i linje med revisorerna förslag är på väg att genomföras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.