Internationella relationer m.m.

Utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 april 2023

Nästa händelse: Justering 30 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-09, 2023-03-16, 2023-03-23