Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Förändringar i lagar om internationellt samarbete (JuU37)

Den 1 juli 2020 börjar nya regler gälla som ger Kriminalvården större möjligheter att arbeta med kontroll- och stödåtgärder till personer som är villkorligt frigivna. Regeringen anser att reglerna så långt som möjligt ska vara lika oavsett om det rör sig om en utländsk eller svensk dom och föreslår därför följdändringar i tre lagar om internationellt samarbete.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De ändrade reglerna börjar gälla den 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-23
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-07
bet 2019/20:JuU37

Förändringar i lagar om internationellt samarbete (JuU37)

Den 1 juli 2020 börjar nya regler gälla som ger Kriminalvården större möjligheter att arbeta med kontroll- och stödåtgärder till personer som är villkorligt frigivna. Regeringen anser att reglerna så långt som möjligt ska vara lika oavsett om det rör sig om en utländsk eller svensk dom och föreslår därför följdändringar i tre lagar om internationellt samarbete.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Enligt förslaget ska de ändrade reglerna börja gälla den 1 juli 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,
2. lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet,
3. lag om ändring i lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen,
4. lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:119 punkterna 1-4.